Göm menyn

Kandidat Kork till Lotta Ericson

Universitetslektor Ann-Charlott Ericson, IKE/Cellbiologi, har fått priset "Kandidat Kork" från de läkarstudenter som nu avslutat sin utbildning.

Motiveringen är som följer: "För att med höggradigt smittsam entusiasm och målmedvetenhet lotsat generationer av läkarstudenter förbi den ständigt lurande okunnighetens lömska grynnor och med oförvägen integritet hävdat betydelsen av robusta baskunskaper i en tid av tilltagande splittring och ytlighet, inte minst genom återuppväckandet av anatomiämnet ur sin tynande dvala."  
 


2011-06-27
Sidansvarig: hanna.agardh@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-17