Göm menyn

Lärare med förmåga att skapa nya tankar prisas

Paul Erixson

Paul Erixson har utsetts till Årets Pedagog 2010 av studentkåren Consensus.

- Jag är mycket glad och ödmjukt tacksam, säger han. Hjärtligt tack till alla härliga studenter som gjort att jag i dag har fått denna utmärkelse. Det ger mig energi och motivation att utvecklas såväl som människa och pedagog.

Paul Erixson är universitetsadjunkt vid avdelning för Sjukgymnastik, IMH och legitimerad sjukgymnast. Han har arbetat på Hälsouniversitetet sedan 1993 på olika positioner.

Motiveringen till priset var bland annat att Paul Erixson ”är en lärare med en förmåga att väcka frågor och skapa nya tankar hos oss studenter och som skapar intressanta diskussioner bland de han undervisar.”

- Jag tror att studenterna märker att jag inte är likgiltig för om de lär sig saker eller inte, kommenterar Paul Erixson. Jag är genuint intresserad av att de ska lära sig. Jag är också angelägen om att dela med mig av det som jag kan. Men lärande handlar också om insikten att ingen kan lära åt oss.

Det som pedagogen kan göra är att dela med sig, skapa möten, inspirera och skapa goda förutsättningar för lärande menar Paul Erixson.

- Studenten måste själv ta ansvar för sitt lärande… Det gäller oss alla.

Mån om att studenterna förstår

Att Paul Erixson brinner för att lära ut är inte att ta miste på. ”I sin undervisning nyttjar han hela lokalen och ibland även sig själv för att illustrera det han talar om, så att studenterna kan knyta an sin kunskap till annat än ord på en whiteboardtavla. Med sitt brinnande intresse för sitt ämne och för att förmedla detsamma är han alltid mån om att studenterna förstår och tar till sig ny kunskap”, motiverar Consensus årets pris.

- Pedagogik är kommunikation och nyckelordet är att det ska vara meningsfullt. Som lärare måste vi kunna motivera varför vi tagit upp ett visst innehåll. Kan vi inte motivera det så kan vi inte förvänta oss att studenterna ska tycka att det är meningsfullt.

Vill uppmärksamma skickliga lärare

Priset Årets Pedagog har delats ut av Consensus sedan 2008 i syfte att uppmärksamma skickliga lärare samt belöna och tacka dem för deras insatser.

- Utan inspirerande och pedagogiskt skickliga lärare och handledare runtomkring oss studenter under vår tid på universitetet skulle vi inte lyckas hälften så bra som vi gör, säger Rebecca Andersson Vice Kårordförande i Consensus med ansvar för utbildningsfrågor. Därför vill Consensus med detta pris ge en av lärarna på HU lite extra uppmärksamhet bland både studenter men även i övriga kollegiet.

Priset delades ut den 2 juni på Hälsouniversitetets fakultetskollegium. På frågan varför Paul Erixson blev lärare blir svaret:

- Det finns ett uttryck: man lär så länge man lever. Det finns också en travestering som är: Man lär så länge man har elever. Det tycker jag stämmer.

Motivering i sin helhet:

”Årets Pedagog 2010 är en lärare med en förmåga att väcka frågor och skapa nya tankar hos oss studenter och som skapar intressanta diskussioner bland de han undervisar. I sin undervisning nyttjar han hela lokalen och ibland även sig själv för att illustrera det han talar om, så att studenterna kan knyta an sin kunskap till annat än ord på en whiteboardtavla. Med sitt brinnande intresse för sitt ämne och för att förmedla detsamma är han alltid mån om att studenterna förstår och tar till sig ny kunskap och det är därför som Consensus vill ge priset ”Årets Pedagog 2010” till Paul Erixson!”

Text och foto: Susanne B Karlsson


2010-06-03Sidansvarig: hanna.agardh@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08