Göm menyn

Bästa VR-omgången vid Medfak

Årets utdelning från Vetenskapsrådet inom Medicin och hälsa var den bästa någonsin för Linköpings universitet. Av beviljade medel för 2019 gick 7,8 procent till LiU. 

Även räknat som ackumulerade medel från tidigare års beslutsomgångar föll 2019 ut som det bästa någonsin. LiU har avancerat från 3,5 procent för åren 2011-2013 till nästan 5 procent för åren 2016-2019.

Liu:s andel av projektmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– LiU har aldrig haft så många bidrag från VR-MH i den stora beslutsomgången ett och samma år som 2019 – 43 stycken – och aldrig så mycket pengar, 50,4 miljoner kronor, säger Fredrik Elinder, prodekan för forskning vid Medicinska fakulteten.

Forskare vid Medicinska fakulteten har även medel från andra delar inom VR, exempelvis från natur- och teknikvetenskap. Totalt 51 forskare vid Medicinska fakulteten har projektbidrag eller liknande från VR.

– Inte heller denna siffra har varit högre tidigare. Beviljade medel har ökat från 20 miljoner till 70 miljoner kronor under de senaste tolv åren och nedgången från 2014 har bromsats upp.

Antal beviljade kronor per år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhållandet mellan manliga och kvinnliga bidragsmottagare ligger sedan många år relativt konstant. Fördelningen är runt 60/40, vilket motsvarar fördelningen bland professorer inklusive biträdande professorer.

könsfördelning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder för bidragsmottagarna har krupit nedåt under de senaste tre åren, till den lägsta nivån under de senaste tio åren.

ålder på bidragstagarna


2018-11-07
Plats 23 för Ida Kåhlin på ”Maktlistan”

Ida Kåhlin, lektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet, har klättrat till plats 23 på Dagens Medicins lista över sjukvårdens hundra mäktigaste personer.

Medicinska fakulteten föreslår ny institutionsindelning

Fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten föreslår en ny organisation och förändrad indelning av verksamheten i enlighet med det förslag som tagits fram under året.

Vidareutvecklat förslag till institutionsstruktur

Fakultetsledningen föreslår en vidareutvecklad version kring förslaget i den pågående institutionsutredningen. Den nya versionen tar forskningsmiljöernas uppbyggnad och verksamhetens synpunkter i beaktande.

Nästa steg i institutionsutredningen

Rektor har gett fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten fram till den 14 december på sig att ta ställning till institutionsutredningens förslag. Så här kommer processen nu att fortsätta.

Så går institutionsutredningen vidare

Institutionsutredningen skulle enligt tidigare beslut överlämnats till Rektor 15 oktober. Rektor utökar dock nu tiden för inlämnande till 14 december. Detta då utredningens förslag innebär organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar.

Publiceringstips v 7

Skall jag göra om min fullängds originalartikel till ett Letter? Det blir allt vanligare att prestigefyllda tidskrifter ber författarna till en studie att korta artikeln och istället publicera den som Letter eller Letter to the Editor.

Nyhetsarkiv

2019

2018

2017


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-01