Göm menyn

Bästa VR-omgången vid Medfak

Årets utdelning från Vetenskapsrådet inom Medicin och hälsa var den bästa någonsin för Linköpings universitet. Av beviljade medel för 2019 gick 7,8 procent till LiU. 

Även räknat som ackumulerade medel från tidigare års beslutsomgångar föll 2019 ut som det bästa någonsin. LiU har avancerat från 3,5 procent för åren 2011-2013 till nästan 5 procent för åren 2016-2019.

Liu:s andel av projektmedel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– LiU har aldrig haft så många bidrag från VR-MH i den stora beslutsomgången ett och samma år som 2019 – 43 stycken – och aldrig så mycket pengar, 50,4 miljoner kronor, säger Fredrik Elinder, prodekan för forskning vid Medicinska fakulteten.

Forskare vid Medicinska fakulteten har även medel från andra delar inom VR, exempelvis från natur- och teknikvetenskap. Totalt 51 forskare vid Medicinska fakulteten har projektbidrag eller liknande från VR.

– Inte heller denna siffra har varit högre tidigare. Beviljade medel har ökat från 20 miljoner till 70 miljoner kronor under de senaste tolv åren och nedgången från 2014 har bromsats upp.

Antal beviljade kronor per år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förhållandet mellan manliga och kvinnliga bidragsmottagare ligger sedan många år relativt konstant. Fördelningen är runt 60/40, vilket motsvarar fördelningen bland professorer inklusive biträdande professorer.

könsfördelning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder för bidragsmottagarna har krupit nedåt under de senaste tre åren, till den lägsta nivån under de senaste tio åren.

ålder på bidragstagarna


Wed Nov 07 14:04:34 CET 2018
Medicinska fakulteten föreslår ny institutionsindelning

Fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten föreslår en ny organisation och förändrad indelning av verksamheten i enlighet med det förslag som tagits fram under året.

Vidareutvecklat förslag till institutionsstruktur

Fakultetsledningen föreslår en vidareutvecklad version kring förslaget i den pågående institutionsutredningen. Den nya versionen tar forskningsmiljöernas uppbyggnad och verksamhetens synpunkter i beaktande.

Nästa steg i institutionsutredningen

Rektor har gett fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten fram till den 14 december på sig att ta ställning till institutionsutredningens förslag. Så här kommer processen nu att fortsätta.

Så går institutionsutredningen vidare

Institutionsutredningen skulle enligt tidigare beslut överlämnats till Rektor 15 oktober. Rektor utökar dock nu tiden för inlämnande till 14 december. Detta då utredningens förslag innebär organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar.

Information kring institutionsutredningen

28 augusti rapporterade utredarna Diana Berggren och Lars Rydberg läget i institutionsutredning för fakultetsstyrelsen. ”Utredningen pågår fortsatt för fullt och kommer att presenteras i skriftlig form 5 oktober. Innan dess kommer vi dock ha tre informationsmöten för personal vid institutionerna och fakulteten samt ett större möte efter det datumet”, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten.

Nu lanseras nya Edit

Sedan början av 2000-talet har Medicinska fakulteten använt sig av systemet EDIT – Educational Development using Information Technology – för att presentera PBL-scenarier via nätet med hjälp av film, text, ljud och bild. Från och med höstterminen 2018 har systemet fått en uppfräschning och flyttar in i Lisam.

Medicinska fakultetens hedersdoktorsföreläsningar 2018 25/5

Medicinska fakultetens hedersdoktorer 2018, Pia Minati och Niklas Ekdal, föreläser kring psykisk ohälsa och suicid utifrån egna erfarenheter och händelser – kopplat till frågor hur samhället ska ta sig an detta folkhälsoproblem.

Så står sig LiU och Region Östergötland i ALF-utvärderingen

”Även om utvärderarna är positiva till mycket av det som görs inom klinisk forskning i Östergötland pekar rapporten tydligt på några delar som vi behöver jobba med.” Det säger Johan Söderholm efter det att Vetenskapsrådet ALF-utvärdering släppts.

Halsfluss i fokus i årets FORSS-projekt

Kan antibiotika lindra symtomen för patienter med halsfluss även när provsvaren är negativa för streptokock A? Den frågan ska Katarina Hedin försöka få svar på i en studie som har utsetts till årets FORSS-projekt.

Dela med dig av erfarenheter från internationella samverkansprojekt

Driver du ett internationellt projekt i samarbete med en icke-akademisk partner från näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhälle? Har du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och åsikter kring ditt projekt under en kort intervju?

Publiceringstips v 7

Skall jag göra om min fullängds originalartikel till ett Letter? Det blir allt vanligare att prestigefyllda tidskrifter ber författarna till en studie att korta artikeln och istället publicera den som Letter eller Letter to the Editor.

Så var Pedagogikdagarna 2018

Hållbart lärande och IKT-pedagogik stod i fokus vid årets upplaga av Pedagogikdagarna som bjöd på både föreläsningar, utställningar och mingel.

Viktig info från VR

Vetenskapsrådet informerar om att från och med i år får publikationslistan för den sökande i de flesta utlysningar max omfatta fem A4-sidor.

Nyhetsarkiv

2019

2018

2017


Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Feb 13 08:45:27 CET 2019