Göm menyn

Så går institutionsutredningen vidare

Institutionsutredningen skulle enligt tidigare beslut överlämnats till Rektor 15 oktober. Rektor utökar dock nu tiden för inlämnande till 14 december.

Då utredningens förslag innebär organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar ger rektor förlängd tid till fakultetsstyrelsen att ta ställning till förslaget.
– Nu får vi ytterligare tid för en intern process kring utredningen. Vi räknar med att kunna komma med mer detaljer efter fakultetsstyrelsens mötet 23/10, säger dekanus Johan D Söderholm.

Parallellt som institutionsutredningen vid Medicinska fakulteten har också humaniorautredningen vid Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap pågått. Humaniorautredningen har fokuserat på ”Utvecklad verksamhet inom humaniora, ändrad institutionsstruktur och stabila ekonomiska förutsättningar” och presenterades 15/10. Precis som institutionsutredningen får även den förlängd inlämningstid till 14/12.

Läs institutionsutredningen här.

Läs mer om humaniorautredningen här.


2018-10-17
Plats 23 för Ida Kåhlin på ”Maktlistan”

Ida Kåhlin, lektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet, har klättrat till plats 23 på Dagens Medicins lista över sjukvårdens hundra mäktigaste personer.

Medicinska fakulteten föreslår ny institutionsindelning

Fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten föreslår en ny organisation och förändrad indelning av verksamheten i enlighet med det förslag som tagits fram under året.

Vidareutvecklat förslag till institutionsstruktur

Fakultetsledningen föreslår en vidareutvecklad version kring förslaget i den pågående institutionsutredningen. Den nya versionen tar forskningsmiljöernas uppbyggnad och verksamhetens synpunkter i beaktande.

Bästa VR-omgången vid Medfak

Årets utdelning från Vetenskapsrådet inom Medicin och hälsa var den bästa någonsin för Linköpings universitet. Av beviljade medel för 2019 gick 7,8 procent till LiU.

Nästa steg i institutionsutredningen

Rektor har gett fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten fram till den 14 december på sig att ta ställning till institutionsutredningens förslag. Så här kommer processen nu att fortsätta.

Publiceringstips v 7

Skall jag göra om min fullängds originalartikel till ett Letter? Det blir allt vanligare att prestigefyllda tidskrifter ber författarna till en studie att korta artikeln och istället publicera den som Letter eller Letter to the Editor.

Nyhetsarkiv

2019

2018

2017


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-01