Göm menyn

Medicinska fakultetens hedersdoktorsföreläsningar 2018 25/5

Medicinska fakultetens hedersdoktorer 2018, Pia Minati och Niklas Ekdal, föreläser kring psykisk ohälsa och suicid utifrån egna erfarenheter och händelser – kopplat till frågor hur samhället ska ta sig an detta folkhälsoproblem. 

Andrea Johansson Capusan, överläkare i psykiatri ger också en inblick i hur man inom vården och akademin jobbar aktivt med frågan.

 
Pia Minatis föreläsning har titeln “Människan är människans glädje” och beskriver sin föreläsning så här:
 
"Den årliga rapporten från Socialstyrelsen angående psykisk ohälsa bland unga visar på en fortsatt ökning. Självmord, som är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa, har generellt minskat i befolkningen men i gruppen ungdomar ligger den på en oförändrad nivå sedan många år tillbaka. I min föreläsning kommer jag att berätta om min personliga erfarenhet av att förlora ett barn genom självmord. Jag kommer också att belysa vikten av stöd till anhöriga då ett självmord har inträffat. Bild, dikt och musik kommer att ingå i föreläsningen."
 
Niklas Ekdal kommer att prata om "En suicidal kultur":
 
Självmord är den dramatiska toppen på ett isberg av psykisk ohälsa. Få uppgifter är viktigare än att förebygga suicid och lindra lidandet som döljer sig bakom. Här krävs medmänskligt engagemang, konkreta prioriteringar och mer forskning. Samtidigt finns anledning att reflektera över de djupare kulturella och politiska sambanden, med exempelvis populism, teknisk utveckling och kollektiv dödsdrift.​
 

Tid: 

Fredag 25/5, kl 9-12
 

Plats: 

Forumteatern, Kårhuset Kollektivet, Linköping
 
Föreläsningen är öppen för alla – varmt välkomna!

Tue Apr 17 15:18:03 CEST 2018
Medicinska fakulteten föreslår ny institutionsindelning

Fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten föreslår en ny organisation och förändrad indelning av verksamheten i enlighet med det förslag som tagits fram under året.

Vidareutvecklat förslag till institutionsstruktur

Fakultetsledningen föreslår en vidareutvecklad version kring förslaget i den pågående institutionsutredningen. Den nya versionen tar forskningsmiljöernas uppbyggnad och verksamhetens synpunkter i beaktande.

Bästa VR-omgången vid Medfak

Årets utdelning från Vetenskapsrådet inom Medicin och hälsa var den bästa någonsin för Linköpings universitet. Av beviljade medel för 2019 gick 7,8 procent till LiU.

Nästa steg i institutionsutredningen

Rektor har gett fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten fram till den 14 december på sig att ta ställning till institutionsutredningens förslag. Så här kommer processen nu att fortsätta.

Så går institutionsutredningen vidare

Institutionsutredningen skulle enligt tidigare beslut överlämnats till Rektor 15 oktober. Rektor utökar dock nu tiden för inlämnande till 14 december. Detta då utredningens förslag innebär organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar.

Information kring institutionsutredningen

28 augusti rapporterade utredarna Diana Berggren och Lars Rydberg läget i institutionsutredning för fakultetsstyrelsen. ”Utredningen pågår fortsatt för fullt och kommer att presenteras i skriftlig form 5 oktober. Innan dess kommer vi dock ha tre informationsmöten för personal vid institutionerna och fakulteten samt ett större möte efter det datumet”, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten.

Nu lanseras nya Edit

Sedan början av 2000-talet har Medicinska fakulteten använt sig av systemet EDIT – Educational Development using Information Technology – för att presentera PBL-scenarier via nätet med hjälp av film, text, ljud och bild. Från och med höstterminen 2018 har systemet fått en uppfräschning och flyttar in i Lisam.

Så står sig LiU och Region Östergötland i ALF-utvärderingen

”Även om utvärderarna är positiva till mycket av det som görs inom klinisk forskning i Östergötland pekar rapporten tydligt på några delar som vi behöver jobba med.” Det säger Johan Söderholm efter det att Vetenskapsrådet ALF-utvärdering släppts.

Dela med dig av erfarenheter från internationella samverkansprojekt

Driver du ett internationellt projekt i samarbete med en icke-akademisk partner från näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhälle? Har du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och åsikter kring ditt projekt under en kort intervju?

Publiceringstips v 7

Skall jag göra om min fullängds originalartikel till ett Letter? Det blir allt vanligare att prestigefyllda tidskrifter ber författarna till en studie att korta artikeln och istället publicera den som Letter eller Letter to the Editor.

Nyhetsarkiv

2019

2018

2017


Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Feb 13 08:45:27 CET 2019