Göm menyn

Val till ny fakultetsstyrelse och ledning närmar sig

I oktober är det val till ny fakultetsstyrelse och ledning vid Medicinska fakulteten för perioden 2018–2020. Nuvarande mandatperiod för dekanat och styrelse går ut vid årsskiftet.

– Det är viktigt att alla som är röstberättigade går och röstar, menar Carl Johan Östgren, valberedningens ordförande. 

Var tredje år sker val av dekaner, prodekaner och fakultetsstyrelse. Nytt för i år är att röstningen genomförs elektroniskt för första gången. Valet startar 4 oktober, som röstberättigad har man sedan fram till 16 oktober att lägga sin röst. Varje röstberättigad person kommer via sin LiU-mejl att få sina valhandlingar.

Röstberättigade är den person som är anställd vid Linköpings universitet på en läraranställning enligt universitetets anställningsordning, under förutsättning att minst 40 procent av arbetet ska utföras inom styrelsens ansvarsområde. Anställningen ska avse arbetet på minst halvtid och gälla tills vidare eller för en bestämd tid, som inte är kortare än två år.

"Konstruktivt och intressant"

Carl Johan Östgren är valberedningens ordförande vid Medicinska fakulteten och har tillsammans med övriga valberedningen arbetat med valet under de senaste månaderna.

– Det har varit ett konstruktivt och intressant arbete där det har varit högt i tak kring diskussionerna.

Att alla som går och berättigade att rösta också gör det ser han som mycket viktigt.

– Viktigt i den mening att det ger både den nya styrelsen och ledningen legitimitet från fakultetens sida och att organisationen visar sitt stöd.


För att läsa mer om valet, klicka här.


Mon Sep 04 15:12:05 CEST 2017
AT testar ny kvalitetsmodell

Från årsskiftet gäller en ny modell för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. På LiU testas modellen som pilotprojekt på 14 utbildningar. Ett av dem är Arbetsterapeutprogrammet.

Röstningsproblem lösta – valet till fakultetsledning och styrelse förlängs

Valet till ny fakultetsstyrelse och ledning drabbades dessvärre inledningsvis av problem med det elektroniska röstningsförfarandet. Dessa problem ska nu vara lösta. Tiden för röstning förlängs därmed till den 20 oktober.

Budgetpropositionen föreslår utökat läkarprogram

Regeringens budgetproposition ger ökade anslag till läkarutbildning vid LiU de kommande åren och föreslår ett utökat antal platser.

Krister Björkegren blir ny regiondirektör i Östergötland

Krister Björkegren tillträder den 1 oktober som regiondirektör i Region Östergötland. Han är i dag landstingsdirektör i Kalmar län.

Antagen till Medicinska fakulteten?

Är du antagen till Medicinska fakulteten? På följande sidor hittar du information med uppropstid och lokal.

jordgubbar mot blå bakgrund

Sommarhälsning från dekanus och fakultetsledningen

Dekanus Johan D Söderholm önskar tillsammans med fakultetsledningen alla medarbetare på Medicinska fakulteten en trevlig sommar.

Tillsättning av kliniska forskarbefattningar

Tillsättning av kliniska forskarbefattningar (tidigare universitetsbefattning) för läkare är nu klar efter ansökningsförfarande och granskningsprocess av en granskningsgrupp.

Björn Gerdle

Björn Gerdle tf forskningsdirektör

Björn Gerdle blir tf forskningsdirektör i Region Östergötland från den 14 augusti, medan rekryteringen av en ny forskningsdirektör pågår.

Medfak nyheter

Välkommen till Medicinska fakultetens interna nyhetssidor

Nya liu.se lanserade i mitten av februari i år. Den nya webben riktar sig främst mot en extern publik. På dessa sidor är tanken att vi ska kunna publicera nyheter som främst rör fakulteten internt.


Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Oct 10 15:23:56 CEST 2017