Göm menyn

Tillsättning av kliniska forskarbefattningar

Tillsättning av kliniska forskarbefattningar (tidigare universitetsbefattning) för läkare är nu klar efter ansökningsförfarande och granskningsprocess av en granskningsgrupp.

Granskningsgruppen har bestått av: Preben Bendtsen, Björn Gerdle, Mats Hammar, Per Magnusson, Eva Swahn, Ann-Britt Wiréhn, Mikael Wirén, Ewa Wressle, Lena Jonasson, Ingrid Hellström och Per Nilsen.

Klinisk forskarbefattning för läkare har från och med i år delats upp i två nivåer. Nivå 1) Klinisk forskarbefattning för disputerade läkare – klinisk post doc. Nivå 2) Klinisk forskarbefattning för läkare med docentur – klinisk seniorforskare.

Konkurrensen har varit hård och efter granskning av samtliga ansökningar  har beslut fattats om att tilldela klinisk forskarbefattning till följande personer: 

Klinisk forskarbefattning för läkare nivå 1

Jakob Paues – Individualiserad behandling av tuberkulos. Infektionsavdelningen, US.
Nazdar Ghafouri - Endocannabinoids and related lipids in pain and pain-inhibiting processes. Smärt- och rehabiliteringscentrum, US.
Nils Elander – Biomarkörer för cellgiftsbehandling av cancer i bukspottkörtel och gallvägar. Onkologiska kliniken, US.
Anders Helldén - Optimization of drug dosing in ICU patients with rapid alterations in renal function. Klinisk farmakologi, US.
Martin Ulander - Hur kort är ett andningsuppehåll? Validering av definitioner av sömnrelaterade andningshändelser vid diagnostik av obstruktivt sömnapnésyndrom. Nerofysiologiska kliniken, US.
Johan Mellegård - Disease Mechanisms and Biomarkers in Multiple Sclerosis: novel methods for diagnosis, prognosis and treatment monitoring. Neurologiska kliniken, US.
Sofia Nyström - Kopplingar mellan molekylära sjukdomsmekanismer och kliniska symtom vid variabel immunbrist. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, US.
Magnus Wijkman - Kardiovaskulära folksjukdomar - riskfaktorer, friskfaktorer och nya behandlingsmöjligheter. Medicinska kliniken, ViN.

Klinisk forskarbefattning för läkare nivå 1, förlängning

Thomas Abrahamsson - The importance of the gut microbiota for growth, neurological development and immunologically mediated diseases. Barn- och ungdomssjukhuset, US.

Klinisk forskarbefattning för läkare nivå 2

Farkas Vanky - ABU (Aortaklaff-NTproBNP-Ultraljud). Atrial fibrillation at mitral surgery (Mechanisms – treatment – outcome). Mitral valve failure and repair. Thorax-kärlkliniken, US.
Anita Hällgren - Resistens hos G-negativa tarmbakterier - att förebygga sjukdom genom optimerad antibiotikaanvändning med fokus på sepsis efter prostatabiopsi. Infektionskliniken, US.
Charlotte Dahle - Prognostiska markörer för sjukdomens förlopp och immunologiska aspekter på immunmodulerande behandlingar vid multipel skleros. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, US.

Kliniska forskarbefattningar för legitimerade vårdyrken samt naturvetare

Även tillsättningen av kliniska forskarbefattningar för legitimerade vårdyrken samt naturvetare är klar. Granskningsgruppen har bestått av Per Magnusson, Jan Marcusson, Anna Strömberg och Ewa Wressle.

Det slutgiltiga beslutet togs av forskningsdirektör.

Anette Davidsson – Tidig diagnostik av Atypisk Parkinsonism. En klinisk, radiologisk och biokemisk korrelation. Fysiologiska kliniken, US.
Ann-Charlotte Grahn Kronhed – Ökad sjukdomsspecifik kunskap och fysisk aktivitet hos personer med manifest spinal osteoporos i Region Östergötland - en interventionsstudie. Sjukgymnastiken rehab väst Vadstena.
Björn Carlsson – Koncentrationsbestämning av antimikrobiella läkemedel med LCMSMS: individanpassad dosering kan ge effektivare och säkrare behandling. Klinisk farmakologi.
Charlotte Wåhlin – Att kartlägga, utreda och åtgärda arbetsorsakade besvär. Fokus på arbetstagare och patienter med smärta i rörelseorganen och stressrelaterad ohälsa. Arbets- och miljömedicin, US.
Johan Junker – Förbättrad behandling av traumatiska sår och brännskador, samt nya metoder för prehospital övervakning av traumatiskt skadad patient. Katastrofmedicinskt centrum.
Lotti Orwelius – Utveckling- och förbättring inom specialist-vården med hjälp av patient rapporterade utfalls mått (PROM) och Real word data. AnOpIVA, US.
Maria Landén Ludvigsson – Nackspecifik träning för personer med långvariga besvär efter whiplashtrauma, jämförande webbaserat stöd mot träning på fysioterapeutklinik. Rehab väst Motala.
Susanna Ågren – Interaktiv hemsida hjärtsvikt, ICARE cognition, infektioner inom intensivvård, hälsostödjande samtal vid kritiskt sjukdom och hälsofrämjande miljö. Thoraxkärlkliniken, US.


Fri Jul 07 09:02:39 CEST 2017
Medicinska fakultetens hedersdoktorsföreläsningar 2018 25/5

Medicinska fakultetens hedersdoktorer 2018, Pia Minati och Niklas Ekdal, föreläser kring psykisk ohälsa och suicid utifrån egna erfarenheter och händelser – kopplat till frågor hur samhället ska ta sig an detta folkhälsoproblem.

Så står sig LiU och Region Östergötland i ALF-utvärderingen

”Även om utvärderarna är positiva till mycket av det som görs inom klinisk forskning i Östergötland pekar rapporten tydligt på några delar som vi behöver jobba med.” Det säger Johan Söderholm efter det att Vetenskapsrådet ALF-utvärdering släppts.

Halsfluss i fokus i årets FORSS-projekt

Kan antibiotika lindra symtomen för patienter med halsfluss även när provsvaren är negativa för streptokock A? Den frågan ska Katarina Hedin försöka få svar på i en studie som har utsetts till årets FORSS-projekt.

Dela med dig av erfarenheter från internationella samverkansprojekt

Driver du ett internationellt projekt i samarbete med en icke-akademisk partner från näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhälle? Har du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och åsikter kring ditt projekt under en kort intervju?

Så var Pedagogikdagarna 2018

Hållbart lärande och IKT-pedagogik stod i fokus vid årets upplaga av Pedagogikdagarna som bjöd på både föreläsningar, utställningar och mingel.

Viktig info från VR

Vetenskapsrådet informerar om att från och med i år får publikationslistan för den sökande i de flesta utlysningar max omfatta fem A4-sidor.

GDPR-föreläsningen "Hur förändras forskning vid LiU" nu på nätet

Missade du GDPR-föreläsning med KI-forskaren och experten Magnus Stenbeck och LiU:s jurist Anna Maria Lindberg? Föreläsningen finns nu på nätet tillsammans med föreläsarnas powerpoint-presentationer. Magnus Stenbecks powerpoint finns dessutom att ladda ner i engelsk version.

Hur påverkar "nya PUL" forskningen vid LiU?

Medicinska fakulteten inbjuder alla forskare vid LiU till ett informationsmöte kring den viktiga nya EU-lagstiftningen (dataskyddsförordning, GDPR) som börjar gälla under 2018.

Éva Tamas får STINT-stipendium

Ett utbyte med Ohio State University. Det är vad Éva Tamas kan se fram mot under hösten efter att ha fått medel från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

Fortsatt arbete med nya liu.se

LiU har tre olika huvudkanaler för att sprida information på webben. Men hur hänger de samman och hur är de tänkta att användas? Webbenheten reder ut begreppen.

US näst bästa universitetssjukhus

För andra året i rad tar Universitetssjukhuset i Linköping (US) andraplatsen i Dagens Medicins årliga ranking av landets bästa sjukhus. ”En fin placering som vi ska vara stolta över”, säger regiondirektör Krister Björkegren.

Han blir ny forskningsdirektör i Region Östergötland

Mats Ulfendahl har utsetts till ny forskningsdirektör i Region Östergötland. Han är i dag professor inom experimentell hörselforskning vid Karolinska Institutet.

Simulerade patienter spelar en viktig roll

Ansiktet är askgrått och patienten klagar över en rejäl smärta i bröstet. Runt honom rör sig läkar- och sjuksköterskestudenter som försöker utröna vad det kan röra sig om. Som tur är befinner sig Pelle utom fara – men situationen är skrämmande verklig.

Hon fick läkarstudenternas pedagogpris

Annette Theodorsson, professor i neurokirurgi, har fått läkarstudenternas Kandidat Kork-pris. Det är en vandringspris som sedan 1973 delats ut av avgångsterminen på läkarprogrammet i Linköping.

Medfaks fakultetsledning önskar god jul och gott nytt år

Ärade medarbetare! Stort tack för ett fantastiskt arbete under året som gått!

Medicinska fakulteter svarar på #utantystnadsplikt

För ett par veckor sedan skrev 10 400 kvinnliga läkare under uppropet #utantystnadsplikt, mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexism inom sjukvården. Nu har dekanerna vid landets medicinska fakulteter skrivit ett svar till uppropet, däribland Johan D Söderholm, dekan vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

Bastjänstgöring föreslås för läkare

Förslag om en ny gemensam introduktion i form av bastjänstgöring för läkare har gått på remiss från Socialdepartementet.

AT testar ny kvalitetsmodell

Från årsskiftet gäller en ny modell för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. På LiU testas modellen som pilotprojekt på 14 utbildningar. Ett av dem är Arbetsterapeutprogrammet.

Röstningsproblem lösta – valet till fakultetsledning och styrelse förlängs

Valet till ny fakultetsstyrelse och ledning drabbades dessvärre inledningsvis av problem med det elektroniska röstningsförfarandet. Dessa problem ska nu vara lösta. Tiden för röstning förlängs därmed till den 20 oktober.

Nyhetsarkiv

2018

2017


Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Apr 17 15:19:17 CEST 2018