Göm menyn

Välkommen till Medicinska fakultetens interna nyhetssidor

Medfak nyheter

 

Nya liu.se lanserade i mitten av februari i år. Den nya webben riktar sig främst mot en extern publik. Behovet av att hitta interna nyheter finns dock självklart kvar. På dessa sidor är tanken att vi ska kunna publicera sådant som främst rör fakulteten.

Medicinska fakultetens nya hemvist på liu.se finner du här. Mycket av det som tidigare fanns på fakultetens sida går fortfarande att hitta även om strukturen ser lite annorlunda ut. Skillnaden ligger i att nya liu.se i mångt och mycket är sökdriven i stället för hierarkiskt uppbyggd och riktar sig mot en extern publik.

Behovet att kunna förmedla interna nyheter finns dock självklart kvar. Tanken är att dessa sidor ska uppfylla nyhetsbehovet för personal på fakulteten. Sedan en tid tillbaka finns också Medfaks intranät på Lisam. Intranätet innehåller verktyg och stöd riktat till medarbetare vid Medfak. Ni finner det här.

Vill ni tipsa om nyheter som ni tycker bör nå medarbetare på fakulteten, tveka inte att mejla daniel.windre@liu.se


Daniel Windre Wed Jul 05 14:57:33 CEST 2017
jordgubbar mot blå bakgrund

Sommarhälsning från dekanus och fakultetsledningen

Dekanus Johan D Söderholm önskar tillsammans med fakultetsledningen alla medarbetare på Medicinska fakulteten en trevlig sommar.

Tillsättning av kliniska forskarbefattningar

Tillsättning av kliniska forskarbefattningar (tidigare universitetsbefattning) för läkare är nu klar efter ansökningsförfarande och granskningsprocess av en granskningsgrupp.

Björn Gerdle

Björn Gerdle tf forskningsdirektör

Björn Gerdle blir tf forskningsdirektör i Region Östergötland från den 14 augusti, medan rekryteringen av en ny forskningsdirektör pågår.


Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jul 10 09:23:06 CEST 2017