Göm menyn

Studenternas förbättringsarbete står i fokus på Vinterdialogen

Vinterdialog

 

"Ett forum för att utveckla och sprida kunskap om förbättringsarbete och samtidigt knyta nya kontakter". Så beskriver Johanna Dahlberg, universitetslektor, arrangemanget Vinterdialogen – ett tillfälle att diskutera hur en bättre vård kan bli ännu bättre genom lärande. 8 februari är det dags igen och den här gången står studenternas förbättringsarbete i fokus.

Vinterdialogen har genomförts sedan 2012 och är ett gemensamt arrangemang mellan Medicinska fakulteten och Region Östergötland kring utvecklingen av förbättringskunskap. Årets Vinterdialog utgår från studenternas lärande om och medverkan i förbättringsarbete inom utbildningsmomentet Hälsa – Etik-Lärande, del 2 (HEL 2).  

Verksamhetsbaserat scenario

Sedan vårterminen 2011 lär alla studenter på Medicinska fakulteten om förbättringskunskap under sin grundutbildning. Genom en personlig kontakt får studenterna ett verksamhetsbaserat scenario från någon verksamhet inom Region Östergötland. Det är studenterna som just gått HEL 2 som medverkar i årets Vinterdialog.

– Drömmen har varit att kunna exponera fler medarbetare på universitetet och ute i vårdverksamheten, tillsammans med patienter/anhöriga, för det studenterna kommer fram till. Vi vill att inte bara den specifika avdelningen eller kliniken där arbetet utförts får ta del av studenternas slutsatser, förklarar Johanna Dahlberg som är en av flera ansvariga för arrangemanget.

Posterutställning

Och det är precis vad man ska göra med årets Vinterdialog. Förutom en föreläsning där verksamhetsutvecklare från Region Östergötland berättar om sina erfarenheter från projektet så kommer HEL 2-studenterna att delta i en posterutställning där man redovisar sina förbättringsprojekt från verksamheter på Universitetssjukhuset.

– Posterutställningen äger rum i Ljusgården vid Norra entrén och är öppen för alla att ta del av och inspireras av.

Förbättringsarbetet kan bestå i allt från hygienrutiner till hur patienter hittar till avdelningar eller dokumentation i journaler.

– Förbättringsarbete handlar om att ta små steg, vad går att göra bättre utan att det behöver kosta något? Det är lätt att bli hemmablind och att fastna i samma rutiner – att få en medvetenhet i sin vardag på jobbet.

I och med decentraliseringen av läkarprogrammet kommer även studiemomentet att bedrivas i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping och Linnéuniversitet i Kalmar. Därför har dessa aktörer, för första gången, också bjudits in till årets Vinterdialog.

– Det är vad Vinterdialogen handlar om, att lära känna varandra och att skapa kontaktytor för att jobba för en bättre och säkrare vård med patienten i centrum, säger Johanna Dahlberg.

"Idéer som de annars inte skulle tänkt på"

Melanie Larsson är en av dem som tillsammans med sin basgrupp kommer att ställa ut på posterutställningen och visa vad de kommit fram till. De arbetade under frågeställningen "hur vårdpersonalen på avdelning 6 kan möjliggöra patienternas delaktighet i samband med överrapportering?" Basgruppen bestod av studenter från sjuksköterskeprogrammet, läkarprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och fysioterapeutprogrammet.

Melanie menar att uppgiften till en början var ganska svår att ta sig an men att man såg möjligheter ganska så snart.

– Vi fick ett bra projekt som gav oss många möjligheter.​ Nästan för många – det blev svårt att begränsa sig då tiden för kursen och uppgiften var ganska kort, menar hon men tillägger:

­­– Det är bra att involvera studenter i arbetet, också under tidspress, då det dyka upp idéer som annars inte kommer på tal. Även om vi inte är helt insatta i verksamheten så kan våra tankar väcka frågor som personalen inte tänkt på tidigare.


Posterutställningen äger rum i Ljusgården, plan 9, i Norra entrén, US och pågår mellan kl 11–13.


Daniel Windre Tue Jan 31 13:46:43 CET 2017
Kvinna vid spegel

Kraftig fixering vid utseendet kan vara dold psykisk sjukdom

Dysmorfofobi, eller BDD, tycks vara en relativt vanlig psykisk sjukdom. Forskningen som gjorts inom, medicinsk psykologi vid IKE, pekar på att personer som lider av BDD är besvikna på kontakten med sjukvården.

Ghassan Mourad

Forskning i framkant: Kan KBT hjälpa patienter med ospecifika bröstsmärtor?

Patienter med oro och ångest över ospecifika bröstsmärtor är en grupp som riskerar att hamna mellan stolarna – samtidigt som de bidrar till höga sjukvårdskostnader. Kan KBT-terapi via nätet vara en lösning?

Hjärta

Miljoner till forskning om hjärta, kärl och lungor vid Medicinska fakulteten

Forskare vid Medicinska fakulteten får 8,7 miljoner kronor från Hjärt-Lungfonden. Bland annat Toste Länne, professor i fysiologi vid IMH, som får 1,2 miljoner kronor i anslag till sin forskning kring aneurysmsjukdom. 

Upprop VT2017

Nya studenter välkomnades till Medfak

Runt 400 nya studenter fanns på plats i Växthuset när det var dags för vårterminens upprop på Medicinska fakulteten. "Ni ska alla känna er varmt välkomna till er utbildning som kommer att innebära starten på ett livslångt lärande", sa dekanus Johan D Söderholm.

PBL-guiden

Nystart med färsk PBL-guide på Medfak

Ny PBL-guide till vårens studenter på Medfak och nytänk kring formerna för interprofessionellt lärande. Principerna är viktigare än proceduren, säger Madeleine Abrandt Dahlgren, professor i medicinsk pedagogik.

US Södra entrén

Topplaceringar bland bästa sjukhusen

Dagens Medicin har tillkännagett den årliga rankingen av landets bästa sjukhus. Både Universitetssjukhuset i Linköping (US) och Lasarettet i Motala (LiM) knep andraplatserna i sina respektive klasser.

Hon fick läkarprogrammets Kandidat Kork-pris

Frida Meyer får läkarstudenterna att känna sig trygga att möta akuta situationer. Därför får hon Kandidat Kork-priset av sistaterminsstudenterna på läkarprogrammet i Linköping. Det är första gången som priset går till akutsjukvården.

Martin Hallbeck

Alzheimerfonden delar ut miljonanslag till LiU-forskare

Martin Hallbeck har tilldelats en miljon kronor från Alzheimerfonden. För det ska han och hans grupp bland annat forska kring nya möjligheter att diagnostisera sjukdomen. Ytterligare två forskare vid LiU får medel från fonden.

Heilig

Pengar till forskning om barndomstrauma och beroenderisk

Markus Heilig, professor vid IKE, har fått anslag från Systembolaget till forskning om kopplingen mellan barndomstrauma och ökad risk för alkoholproblem.

TInnitusvård

Personcentrerad tinnitusvård ger god effekt

Patienter med tinnitus och nedsatt hörsel har nytta av hörapparater, en rehabiliteringsprocess som kan underlättas av motiverande samtal. Det ser audionomen Reza Zarenoe i sin doktorsavhandling där han speciellt intresserar sig för personcentrerade vårdprocesser där patienten deltar aktivt i sin vård.

Tätt bland priser och diplom på årets sista fakulteteskollegium

Ett stort engagemang och en tydlig närvaro. Så lyder en del av motiveringen till varför Stig Linder får årets pris för bästa föreläsning till Andreas Rousseaus minne. Det och många andra priser, anslag och docentdiplom stod i fokus när året summerades under terminens sista fakultetskollegium.

Tiny Jaarsma

Amerikansk utmärkelse till LiU-professor

Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, har fått utmärkelsen Distinguished Scientist Award från den amerikanska organisationen American Heart Association, AHA.

Stefan Thor leder WCMM

I gränslandet mellan människa och teknik

Nya Wallenberg centrum för molekylärmedicin vid Linköpings universitet är nu invigt. Centrumet är del av en storsatsning på svensk forskning inom life science-området. I samband med invigningen gavs ett två dagar långt symposium, där flera av forskarna gav smakprov på vilken typ av forskning som kan uppstå när medicin och teknik möts.

Barnafrid, invigning

Efterlängtade Barnafrid officellt invigt

En värdefull kunskapsbank och ett verktyg för samordning mellan forskning och klinisk verksamhet. Lovorden var många när Barnafrid – det nya nationella centrumet för kunskap om våld och övergrepp mot barn – officiellt invigdes på Konsert & kongress 7 december.

Björn Gerdle

LiU-forskare pekar på brister i smärtvård

Långvarig smärta är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning med personligt lidande och höga samhällskostnader som följd. I en rapport om den nationella smärtvården pekar en expertgrupp bestående av bland annat LiU-forskare på brister i bemötande och kompetens på området.

Medel för idrottsforskning och skador till LiU

Centrum för idrottsforskning har beslutat om sina medel för 2017 på totalt 20,5 miljoner kronor. Av dessa medel får LiU-forskare hela 13 procent – eller 2,6 miljoner kronor.

Sasan Zandi

Ny Wallenberg Academy Fellow vid Medfak

LiU har fått två nya Wallenberg Academy Fellows, varav en vid Medicinska fakulteten, Sasan Zandi. Zandis forskning handlar om utmaningen i återfall i cancersjukdomen akut leukemi. Daniel Aili, IFM, är den andra forskaren vid LiU som utnämnts till Fellow. Hans forskning handlar om material som kan hjälpa oss att skapa nya organ med 3D-skrivare.

Dr Piazza

Spännande föreläsning när neuropris delas ut för första gången

15 december delas Linköping Neuroscience Award ut för första gången. Priset går till Dr. Pier Vincenzo Piazza, en av de ledande nerouforskarna i världen och ledare vid Neurocentre Magendie i Bordeaux, Frankrike. I samband med detta ges även en föreläsning av pristagaren.

Håkan Olausson

Håkan Olausson om beröring i DN

Forskning vid LiU om beröring och vad den innebär för människans sociala utveckling och stresshantering fortsätter att uppmärksammans. På dn.se:s Insidan intervjuas Håkan Olausson, professor i klinisk neurovetenskap, om varför beröring är viktigt för vårt välmående.


Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 22 10:54:13 CEST 2017