Göm menyn

AT testar ny kvalitetsmodell

Från årsskiftet gäller en ny modell för att kvalitetssäkra högre utbildning i Sverige. På LiU testas modellen som pilotprojekt på 14 utbildningar. Ett av dem är Arbetsterapeutprogrammet.
Röstningsproblem lösta – valet till fakultetsledning och styrelse förlängs

Valet till ny fakultetsstyrelse och ledning drabbades dessvärre inledningsvis av problem med det elektroniska röstningsförfarandet. Dessa problem ska nu vara lösta. Tiden för röstning förlängs därmed till den 20 oktober.

Budgetpropositionen föreslår utökat läkarprogram

Regeringens budgetproposition ger ökade anslag till läkarutbildning vid LiU de kommande åren och föreslår ett utökat antal platser.

Krister Björkegren blir ny regiondirektör i Östergötland

Krister Björkegren tillträder den 1 oktober som regiondirektör i Region Östergötland. Han är i dag landstingsdirektör i Kalmar län.

Val till ny fakultetsstyrelse och ledning närmar sig

I oktober är det val till ny fakultetsstyrelse och ledning vid Medicinska fakulteten för perioden 2018–2020. Nuvarande mandatperiod för dekanat och styrelse går ut vid årsskiftet.
– Det är viktigt att alla som är röstberättigade går och röstar, menar Carl Johan Östgren, valberedningens ordförande.

Antagen till Medicinska fakulteten?

Är du antagen till Medicinska fakulteten? På följande sidor hittar du information med uppropstid och lokal.

jordgubbar mot blå bakgrund

Sommarhälsning från dekanus och fakultetsledningen

Dekanus Johan D Söderholm önskar tillsammans med fakultetsledningen alla medarbetare på Medicinska fakulteten en trevlig sommar.

Tillsättning av kliniska forskarbefattningar

Tillsättning av kliniska forskarbefattningar (tidigare universitetsbefattning) för läkare är nu klar efter ansökningsförfarande och granskningsprocess av en granskningsgrupp.

Björn Gerdle

Björn Gerdle tf forskningsdirektör

Björn Gerdle blir tf forskningsdirektör i Region Östergötland från den 14 augusti, medan rekryteringen av en ny forskningsdirektör pågår.

Medfak nyheter

Välkommen till Medicinska fakultetens interna nyhetssidor

Nya liu.se lanserade i mitten av februari i år. Den nya webben riktar sig främst mot en extern publik. På dessa sidor är tanken att vi ska kunna publicera nyheter som främst rör fakulteten internt.


Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Oct 10 15:23:56 CEST 2017