Göm menyn

Vidareutvecklat förslag till institutionsstruktur - stormöte torsdag 6/12 kl. 17 i Berzeliussalen

Fakultetsledningen föreslår en vidareutvecklad version kring förslaget i den pågående institutionsutredningen (se bifogat dokument). Den nya versionen tar forskningsmiljöernas uppbyggnad och verksamhetens synpunkter i beaktande.

– Det vidareutvecklade förslaget är framtaget efter en fördjupad dialog med avdelningarna och korrespondens med alla ämnesföreträdare, säger dekanus Johan D Söderholm och fortsätter:

– Vi ska också vara noggranna med att tillsätta resurser så att det stör kärnverksamheten så lite som möjligt under själva omorganisationen. Vi kommer att hålla ett stormöte på torsdag 6/12 i Berzeliussalen klockan 17 dit alla anställda är välkomna för att ta del om information kring förslaget.

Vad vinner vi med det vidareutvecklade förslaget?

 • Vi får två livskraftiga sammanhållna Medfak-institutioner som rymmer hela vår verksamhet – en stor fördel i planeringen av forskning och utbildning för framtidens hälso- och sjukvård
 • Ämnena Omvårdnad respektive Arbetsterapi får ökade möjligheter till synergieffekter med övriga miljöer för fortsatt god utveckling i utbildning och forskning
 • Bättre förutsättningar för tydligare uppdrag i läkarutbildningen för institutionerna 
 • Fokuserad samling kring klinisk laboratoriemedicin – LiU och RÖ/SÖSR ihop – med sammanhållna forskningsmiljöer och bättre synkronisering med nationella satsningar
 • Bättre samverkan med hälso- och sjukvårdsorganisationerna i övrigt – nödvändigt för att vara konkurrenskraftiga i utveckling av klinisk forskning och utbildning
 • Skapar förutsättningar och nödvändiggör att institutionerna:
  • Har fungerande system för utbildningsekonomin i de komplexa programmen
  • Skapar goda och likvärdiga villkor för kompetensutveckling och forskning
  • Synkroniserar administrativa och ekonomiska system och rutiner

Den fortsatta processen

4/12 Diskussion kring det vidareutvecklade förslaget i FSM.

6/12 Diskussion i grupp bestående av institutionsrepresentanter kring risk- och konsekvensanalys samt framtagande av handlingsplan för implantering av förslaget.

6/12 Stormöte i Berzeliussalen, Campus US, kl. 17. Alla anställda är välkomna.

11/12 Beslut i FSM om slutgiltigt förslag som sedan skickas till Rektor 14/12. Universitetsstyrelsen, som formellt slutgiltigt äger frågan om institutionsindelningen på LiU informeras 5/12 och har för avsikt att fatta slutgiltigt beslut i februari 2019.

Klicka här för att läsa förslaget.


Thu Dec 06 08:57:34 CET 2018
Bästa VR-omgången vid Medfak

Årets utdelning från Vetenskapsrådet inom Medicin och hälsa var den bästa någonsin för Linköpings universitet. Av beviljade medel för 2019 gick 7,8 procent till LiU.

Nästa steg i institutionsutredningen

Rektor har gett fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten fram till den 14 december på sig att ta ställning till institutionsutredningens förslag. Så här kommer processen nu att fortsätta.

Så går institutionsutredningen vidare

Institutionsutredningen skulle enligt tidigare beslut överlämnats till Rektor 15 oktober. Rektor utökar dock nu tiden för inlämnande till 14 december. Detta då utredningens förslag innebär organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar.

Information kring institutionsutredningen

28 augusti rapporterade utredarna Diana Berggren och Lars Rydberg läget i institutionsutredning för fakultetsstyrelsen. ”Utredningen pågår fortsatt för fullt och kommer att presenteras i skriftlig form 5 oktober. Innan dess kommer vi dock ha tre informationsmöten för personal vid institutionerna och fakulteten samt ett större möte efter det datumet”, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten.

Nu lanseras nya Edit

Sedan början av 2000-talet har Medicinska fakulteten använt sig av systemet EDIT – Educational Development using Information Technology – för att presentera PBL-scenarier via nätet med hjälp av film, text, ljud och bild. Från och med höstterminen 2018 har systemet fått en uppfräschning och flyttar in i Lisam.

Medicinska fakultetens hedersdoktorsföreläsningar 2018 25/5

Medicinska fakultetens hedersdoktorer 2018, Pia Minati och Niklas Ekdal, föreläser kring psykisk ohälsa och suicid utifrån egna erfarenheter och händelser – kopplat till frågor hur samhället ska ta sig an detta folkhälsoproblem.

Så står sig LiU och Region Östergötland i ALF-utvärderingen

”Även om utvärderarna är positiva till mycket av det som görs inom klinisk forskning i Östergötland pekar rapporten tydligt på några delar som vi behöver jobba med.” Det säger Johan Söderholm efter det att Vetenskapsrådet ALF-utvärdering släppts.

Halsfluss i fokus i årets FORSS-projekt

Kan antibiotika lindra symtomen för patienter med halsfluss även när provsvaren är negativa för streptokock A? Den frågan ska Katarina Hedin försöka få svar på i en studie som har utsetts till årets FORSS-projekt.

Dela med dig av erfarenheter från internationella samverkansprojekt

Driver du ett internationellt projekt i samarbete med en icke-akademisk partner från näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhälle? Har du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och åsikter kring ditt projekt under en kort intervju?

Så var Pedagogikdagarna 2018

Hållbart lärande och IKT-pedagogik stod i fokus vid årets upplaga av Pedagogikdagarna som bjöd på både föreläsningar, utställningar och mingel.

Viktig info från VR

Vetenskapsrådet informerar om att från och med i år får publikationslistan för den sökande i de flesta utlysningar max omfatta fem A4-sidor.

GDPR-föreläsningen "Hur förändras forskning vid LiU" nu på nätet

Missade du GDPR-föreläsning med KI-forskaren och experten Magnus Stenbeck och LiU:s jurist Anna Maria Lindberg? Föreläsningen finns nu på nätet tillsammans med föreläsarnas powerpoint-presentationer. Magnus Stenbecks powerpoint finns dessutom att ladda ner i engelsk version.

Hur påverkar "nya PUL" forskningen vid LiU?

Medicinska fakulteten inbjuder alla forskare vid LiU till ett informationsmöte kring den viktiga nya EU-lagstiftningen (dataskyddsförordning, GDPR) som börjar gälla under 2018.

Éva Tamas får STINT-stipendium

Ett utbyte med Ohio State University. Det är vad Éva Tamas kan se fram mot under hösten efter att ha fått medel från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

Fortsatt arbete med nya liu.se

LiU har tre olika huvudkanaler för att sprida information på webben. Men hur hänger de samman och hur är de tänkta att användas? Webbenheten reder ut begreppen.

US näst bästa universitetssjukhus

För andra året i rad tar Universitetssjukhuset i Linköping (US) andraplatsen i Dagens Medicins årliga ranking av landets bästa sjukhus. ”En fin placering som vi ska vara stolta över”, säger regiondirektör Krister Björkegren.

Han blir ny forskningsdirektör i Region Östergötland

Mats Ulfendahl har utsetts till ny forskningsdirektör i Region Östergötland. Han är i dag professor inom experimentell hörselforskning vid Karolinska Institutet.

Simulerade patienter spelar en viktig roll

Ansiktet är askgrått och patienten klagar över en rejäl smärta i bröstet. Runt honom rör sig läkar- och sjuksköterskestudenter som försöker utröna vad det kan röra sig om. Som tur är befinner sig Pelle utom fara – men situationen är skrämmande verklig.

Hon fick läkarstudenternas pedagogpris

Annette Theodorsson, professor i neurokirurgi, har fått läkarstudenternas Kandidat Kork-pris. Det är en vandringspris som sedan 1973 delats ut av avgångsterminen på läkarprogrammet i Linköping.

Nyhetsarkiv

2018

2017


Sidansvarig: daniel.windre@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Dec 06 09:00:05 CET 2018