Göm menyn

Influensavirus kan spåras i luften

Influensa är ett osynligt hot – än så länge. Men med ny medicinsk teknik som utvecklas av forskare vid bland annat LiU kan det bli möjligt att spåra virus och andra partiklar i luften omkring oss.

I dagarna fick deltagarna i forskningsprojektet Rapid Pathogen Analyzer klartecken för fortsatt finansiering ur programmet Medicinsk teknik för bättre hälsa (VR, SSF och VINNOVA). Projektet startade 2007 med en budget på 7,7 miljoner kronor. Efter utvärdering av internationella bedömare får de nu ytterligare 5,2 miljoner.

- Vi är först i världen med att använda joniseringsteknik för att fånga in och analysera virus, bakterier och andra partiklar ur luften. Vi har använt oss av rotavirus som en modell för våra aerosolförsök och ska nu också göra försök med influensavirus, säger Lennart Svensson, professor i molekylär virologi vid LiU.

Lennart Svensson och projektanställda biologen Marie Hagbom ansvarar för den analytiska delen av projektet med jonisatorn, det vill säga hur man ska identifiera och kvantifiera de smittämnen som fångas in. Jonisatorn är en uppfinning av Rolf Nybom vid Karolinska institutet. Andra deltagare i detta projekt är professor Göran Stemme, Kungl. Tekniska högskolan (projektledare) samt Karolinska Institutets tidigare rektor Hans Wigzell.

Det första delmålet var att kunna samla in virus för identifiering och kvantifiering med en metod som påvisar arvsmassan hos viruset.

- Nu har vi också påvisat virusen med elektronmikroskopi och sett att vi fångar intakta viruspartiklar. Jämsides med denna metod utvecklas en biosensor med vilken man direkt ska kunna utläsa vilka partiklar som fastnat, säger Lennart Svensson.

Partikelfällan är en liten jonisator som när strömmen slås på genererar negativa joner vilka ger proteiner på partiklar i luften en negativ laddning. Dessa attraheras till en positivt laddad uppsamlingsplatta på jonisatorn. Experimenten utförs i ett renrum där luften är partikelfri. Forskarna sprayar ut 100 miljoner ofarliga rotavirus, och efter 40 minuter har en miljon fastnat på plattan.

Målet är att integrera alla funktioner i en enda bärbar apparat som snabbt ska kunna avslöja vad som finns i den omgivande luften, inte bara smittämnen utan också till exempel narkotika och toxiner. Man undersöker också om det går att använda metoden till att fånga upp DNA ur luften. Det är en forensisk inriktning på projektet som skulle kunna ge en profil på människor som befunnit sig exempelvis på en brottsplats.

Hösten 2007 visade SVT filmen ”Det ligger i luften” där Lennart Svensson och Rolf Nybom chockade tittarna med några exempel på vad vi ovetande utsätts för i varje andetag. Nu planeras en ny film.

Kontakt:

Lennart Svensson, professor i molekylär virologi

013-228803, lennart.t.svensson@liu.se

2009-12-02

Text: Åke Hjelm


2009-12-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08