Göm menyn

Johnny Ludvigsson är årets diabetolog

7/12 Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Hälsouniversitetet, och Marcus Lind vid Sahlgrenska akademien har utsetts till årets diabetologer av Svensk förening för diabetologi, SDF.

Priserna på 25 000 kronor delades ut under Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm.

- Ett massivt stöd för dessa två pristagare har kommit till SFD, konstaterar SFD:s ordförande professor Mona Landin Ohlsson, endokrinologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund.

Priset överlämnades på det Diabetessymposium som Novo Nordisk genomför varje år i anslutning till Riksstämman. Symposiet vänder sig till professionen inom svensk diabetesvård, och har blivit en naturlig mötespunkt dagen innan själva stämman.

Juryns motivering för utnämnandet av Johnny Ludvigsson som årets diabetolog löd:

Johnny Ludvigsson är en internationell frontfigur inom barndiabetologin. Han har på ett unikt satt kombinerat grundforskning och praktisk klinisk behandling av barn med diabetes. Hans forskning kring etiologi och patogenes till typ 1 diabetes har resulterat i flera kliniska behandlingsförsök i syfte att prediktera, preventera och inhibera typ 1 diabetes.

Johnny Ludvigssons entusiasm och okontroversiella metoder har på ett påtagligt sätt bidragit till att förbättra villkoren for den kliniska barndiabetesforskningen.”


2009-12-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08