Göm menyn

IT-säkerhet vid distansarbete

Den hastigt uppkomna situationen ställer stora utmaningar på både organisation och individer. Plötsligt arbetar vi på ett helt annat sätt än några dagar tidigare och med ett delvis skiftat fokus. I alla kriser finns krafter som vill utnyttja kaos, oordning och förvirring till sina egna syften.

Ökad risk för bedrägeriförsök

LiU:s personal utsätts löpande för olika typer av bedrägeriförsök. Det kan dels handla om så enkla saker som att lura till sig användarnamn och lösenord, men också om att försöka få till stånd utbetalning av pengar till exempel genom falska fakturor eller att styra om löneutbetalningar. Till vardags är vi någorlunda bra på att motstå bedrägerierna. Den nya situation vi verkar i ger dock nya möjligheter för bedragarna att spela på känslor och oro men kan också göra det svårare att genomföra kontroller som vi annars hade gjort. Nu kan vi inte längre gå ett par dörrar i korridoren och fråga om en begäran verkligen är korrekt. I stället kanske vi skickar frågan via e-post, men konverserar vi med rätt person?

Vid bedrägeriförsök framstår en begäran ofta som tidskritisk. Något jobbigt eller pinsamt inträffar om vi inte agerar nu. Det finns ofta gott om varningssignaler i samband med bedrägerier, att det är bråttom och får stora konsekvenser om vi inte agerar är en sådan varningssignal! Så lyssna på din magkänsla. Får du känslan av att något inte stämmer så är det säkert så. Kontrollera inte bara skriftligen utan muntligen (eller via video) med kollegor och chefer.

Arbete hemifrån

Arbete hemifrån innebär också annorlunda risker jämfört med arbete förlagt till Campus. Vår främsta rekommendation är att använda arbetets IT-utrustning för arbetssysslor. Så långt det överhuvudtaget är möjligt bör man undvika att använda den privata datorn eller plattan för arbetet. Tänk också på att låsa skärmen när du lämnar datorn precis som du ska göra på Campus.

Om det ändå inte är möjligt att använda arbetets IT-utrustning så är det mycket viktigt att du installerar säkerhetsuppdateringar både för operativsystem och de programvaror som finns på din dator. Detta är den viktigaste åtgärden för att skydda din dator och universitets data. Använd också ett antivirus – för Windows ger inbyggda Windows Defender ett bra skydd. Använder man MacOS eller vill ha ett ännu starkare skydd för Windows rekommenderar vi ESET Nod32 men det finns flera andra bra produkter. Tänk också på att piratkopierad programvara och keygens (program som genererar falska serienummer) utgör en särskild risk och ofta innehåller skadlig kod.

Slutligen kan du behöva använda VPN för att komma åt vissa av arbetets IT-resurser. Många är vana att använda vpn.liu.se, men den är inte dimensionerad för det stora behov som nu råder. IT-avdelningen har därför snabblanserat en ny VPN-lösning med högre kapacitet. Läs mer på https://insidan.liu.se/it/onlinemoten-och-att-arbeta-pa-distans/vpn.


2020-03-24Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08