Göm menyn

Sommarhälsning från fakultetsledningen

Ärade medarbetare!

Fakulteten utvecklas ständigt och klyschan ”vi lever i en föränderlig värld” stämmer ganska bra med allt som sker just nu inom våra verksamheter.

När vi precis avslutat den första terminen med decentraliserade läkarstudenter, som trots teknikproblem under fr a första halvan av terminen genom hårt arbete och stor entusiasm kunnat genomföras enligt planerna på samtliga fyra orter, har regeringen beslutat att en ny sexårig och legitimationsgrundande läkarutbildning ska införas nationellt med första intag HT2021. Detta innebär att vi nu initierat arbetet med att ansöka om examenstillstånd för nya utbildningen, parallellt med att decentraliserings-curriculat fortsätter att implementeras med K7 och den gamla läkarutbildningen fortsätter med termin 8.

Institutionsombildningen går vidare med att formera ledningarna och styrelserna för de nya institutionerna för Biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) respektive Hälsa, Medicine och Vård (HMV) och flera arbetsgrupper förbereder implementeringen av de nya institutionernas organisation från årsskiftet. Det är viktigt att vi tar utmaningarna med tvåcampusinstitutioner på allvar och utvecklar konstruktiva och inkluderande arbetssätt . Åtgärderna efter Effektiviseringsutredningen beslutades häromdagen och kommer för Medfaks del att leda till en del förändringar i hur Studentenheten och Verksamhetsstödet ska arbeta.  Samtidigt är Region Östergötland inne i slutfasen av sitt arbete för att ta fram en ny sjukvårdsorganisation, och en arbetsgrupp är i dagarna tillsatt för att ytterligare förbättra samverkan mellan Medfak och universitetssjukvårdsenheterna ”på golvet”. 

Styr- och resursutredningen (Strut) har nyligen presenterat sitt betänkande avseende hur svenska universitet och högskolor i framtiden ska styras. Vi ser väldigt positivt på att Strut-betänkandet betonar vikten av forskningens frihet och det kollegiala inflytandet över lärosätena. Däremot finns problem med utredningen ur medicinska fakulteternas perspektiv, varför den nationella dekangruppen har skrivit ett gemensamt remissvar. Vi motsätter oss förslagen att den välkomna höjningen av basanslaget till universiteten för forskning kan komma att ske på bekostnad av Vetenskapsrådet budget, samt att fördelningen av utbildningsanslag riskerar att skapa olika ekonomiska förutsättningar för vårdutbildningarna på breda flerfakultetsuniversitet (som LiU) och enfakultetsuniversitet (som t ex KI).   

Å andra sidan är ”inget nytt under solen” så här i försommartider: Som vanligt är studenterna ”avtenterade”, forskningsansökningarna är inskickade precis före deadline, och peken blir aldrig skrivna riktigt så snabbt och enkelt som man tänkt sig…

Skämt åsido; vi vill rikta ett stort och varmt tack till er alla för det kvalificerade och framgångsrika arbete som ni genomfört under läsåret!

 

Bästa midsommarhälsningar och önskan om att ni får er välförtjänta avkopplande ledighet!

 

Fakultetsledningen genom
Johan Dabrosin Söderholm
Dekanus


2019-06-20Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08