Göm menyn

Forskning i framkant: Kan KBT hjälpa patienter med ospecifika bröstsmärtor?

Patienter med oro och ångest över ospecifika bröstsmärtor är en grupp som riskerar att hamna mellan stolarna – samtidigt som de bidrar till höga sjukvårds- och samhällskostnader. Kan kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet vara en lösning för patientgruppen?

Det tror Ghassan Mourad, universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad, som ska föreläsa om sin forskning vid öppna föreläsningsserien Forskning i framkant 16 februari. Rubriken är "Internetbaserad KBT för patienter med icke-kardiell bröstsmärta". Ghassan Mourad

En kort bakgrund till Ghassan Mourads nuvarande forskningsprojekt finns i hans avhandling där han arbetade med just patienter som led av oklara eller ospecifika bröstsmärtor. Avhandlingen visade att psykisk ohälsa var vanligt förekommande i gruppen. Det visade sig dessutom att jämfört med patienter som hade konstaterade hjärtproblem, såsom hjärtinfarkt eller kärlkramp, så konsumerade gruppen med ospecifika bröstsmärtor lika mycket vård. Samtidigt var gruppen nästan fyra gånger så stor som den med konstaterade hjärtproblem.  

Begränsar sig i vardagen

En stor kostnad för vården med andra ord.

– På samma gång är det här en grupp människor som begränsar sig i sin vardag på grund av att man är orolig för de smärtor man känner och vad det skulle kunna leda till, förklarar Ghassan.

Och det är där hans forskning befinner sig just nu – för hur kan man hjälpa de här personerna utan att de också tar stora vårdresurser i anspråk?

– Mycket av vården i Sverige i dag är väldigt inriktad på den fysiologiska biten, väldigt lite tar den psykologiska delen i beaktande. I de här fallen finns det ofta inte så mycket mer att säga till patienterna. Det vi såg var att det kunde finnas ett behov hos patienten att ändra sitt tankemönster, öka sin kunskap om bröstsmärtan och bli övertygad om att hjärtat klarar av fysisk ansträngning.

Bryta mönster

Tanken på KBT föddes och för att kunna erbjuda så mycket vård som möjligt vände sig Ghassan till nätet.

– För att lära sig hantera sina bröstsmärtor och inte begränsa sig i sin vardag bygger KBT-behandlingen via nätet på undervisning, fysisk aktivitet och avslappningsövningar. Allt för att bryta det tankemönster som finns hos patienten.

Via nätet har patienten också tillgång till övningarna dygnet runt och man kan på så vis också möta fler människor i deras behov.

– Man kan komma åt materialet när man vill och man ska få svar på sina frågor inom ett dygn. Tillgänglig vård när man behöver den.

Snabbare än att ordna en tid på vårdcentralen med andra ord.

Men motstånd finns så klart.

– Det kan vara svårt för patienten att acceptera att det här inte är en fysisk åkomma eller att man faktiskt vill träffa en riktig person och prata om sina problem. Men vad vi sett så är yngre personer, 18–30 år, mer mottagliga och pratar mer öppet kring psykisk ohälsa, något som underlättar.

Tanken är nu att dra igång ett större projekt till hösten.

– Där kommer vi undersöka runt 120 personer och det finns massvis med variabler att titta på, både före och efter interventionen, förklarar Ghassan.


Föreläsningen "Internetbaserad KBT för patienter med icke-kardiell bröstsmärta" äger rum 16 februari kl 16.30 i Hugo Theorell-salen, Norra entrén, US och är öppen för alla. Föreläsningen går under "Forskning i framkant", ett gemensamt arrangemang mellan Medicinska fakulteten och Region Östergötland.


Daniel Windre 2017-02-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08