Göm menyn

Miljoner till forskning om hjärta, kärl och lungor

Forskare vid Medicinska fakulteten får 8,7 miljoner kronor från Hjärt-Lungfonden. Bland annat Toste Länne, professor i fysiologi vid IMH, som får 1,2 miljoner kronor i anslag till sin forskning kring aneurysmsjukdom. 

Hjärt-Lungfonden delar ut 305 miljoner kronor i anslag för efter insamlingsarbetet 2016. Åtta forskare vid Medicinska fakulteten får del av dessa pengar och får dela på totalt 8,7 miljoner kronor.

Toste Länne, professor i fysiologi, är en av de åtta forskarna som fått pengar. Hans projekt "Abdominal aortic aneurysm – a hidden bomb affecting the entire cardiovascular system?" stöds med 1,2 miljoner kronor. Aneurysm är en sjuklig vidgning av stora kroppspulsådern som är en betydande och ökande orsak till död i den åldrande befolkningen. Målet med forskningen är att reducera antalet sjukdoms- och dödsfall.

– Vi kommer att studera sjukdomsmekanismerna hos bukaortaaneurysm och identifiera andra dysfunktionella hjärt-kärlområden med målet att minska antalet patienter som drabbas och dör av hjärt-kärlsjukdom. Utan anslaget från Hjärt-Lungfonden hade projektet överhuvudtaget inte kunnat genomföras, så anslaget har en mycket stor betydelse för mig och min forskning, säger Toste Länne.

 

Dessa forskare får också anslag från Hjärt-Lungfonden:

  • Tiny Jaarsma – 1,8 miljoner kronor för projektet "Increasing exercise capacity of patients with heart failure by Wii gaming (HF-Wii) A Randomized Controlled Trial".
  • Tomas L. Lindahl – 1,8 miljoner kronor för projektet "Hepariner och trombocytrenas trombinreceptorer- nya mekanismer som kan ge nya behandlingsmöjligheter".
  • Robert Blomgran – 1 miljon kronor för projektet "How to strengthen the host response against Mtb during coinfections".
  • Fredrik Nyström – 900 000 kronor för projektet "Rätt riskminskning för patienten: hemblodtryck i SCAPIS och medelhavskost mot kranskärlssjukdom".
  • Dick Wågsäter – 800 000 kronor för projektet "Nya inriktningar och strategier i abdominalt aortaaneurysm".
  • Farkas Vánky – 600 000 kronor för projektet "Surgical treatment of atrial fibrillation (Mechanisms – Treatment – Outcome)".
  • Eva Nylander – 600 000 kronor för projektet "Hjärtfunktion och fysisk aktivitet. Nyutvecklad diagnostik i innovativa tillämpningar ger fördjupad kunskap inom kardiomyopati och idrottskardiologi".

2017-02-02Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08