Göm menyn

Studenternas förbättringsarbete står i fokus på Vinterdialogen

Vinterdialog

 

"Ett forum för att utveckla och sprida kunskap om förbättringsarbete och samtidigt knyta nya kontakter". Så beskriver Johanna Dahlberg, universitetslektor, arrangemanget Vinterdialogen – ett tillfälle att diskutera hur en bättre vård kan bli ännu bättre genom lärande. 8 februari är det dags igen och den här gången står studenternas förbättringsarbete i fokus.

Vinterdialogen har genomförts sedan 2012 och är ett gemensamt arrangemang mellan Medicinska fakulteten och Region Östergötland kring utvecklingen av förbättringskunskap. Årets Vinterdialog utgår från studenternas lärande om och medverkan i förbättringsarbete inom utbildningsmomentet Hälsa – Etik-Lärande, del 2 (HEL 2).  

Verksamhetsbaserat scenario

Sedan vårterminen 2011 lär alla studenter på Medicinska fakulteten om förbättringskunskap under sin grundutbildning. Genom en personlig kontakt får studenterna ett verksamhetsbaserat scenario från någon verksamhet inom Region Östergötland. Det är studenterna som just gått HEL 2 som medverkar i årets Vinterdialog.

– Drömmen har varit att kunna exponera fler medarbetare på universitetet och ute i vårdverksamheten, tillsammans med patienter/anhöriga, för det studenterna kommer fram till. Vi vill att inte bara den specifika avdelningen eller kliniken där arbetet utförts får ta del av studenternas slutsatser, förklarar Johanna Dahlberg som är en av flera ansvariga för arrangemanget.

Posterutställning

Och det är precis vad man ska göra med årets Vinterdialog. Förutom en föreläsning där verksamhetsutvecklare från Region Östergötland berättar om sina erfarenheter från projektet så kommer HEL 2-studenterna att delta i en posterutställning där man redovisar sina förbättringsprojekt från verksamheter på Universitetssjukhuset.

– Posterutställningen äger rum i Ljusgården vid Norra entrén och är öppen för alla att ta del av och inspireras av.

Förbättringsarbetet kan bestå i allt från hygienrutiner till hur patienter hittar till avdelningar eller dokumentation i journaler.

– Förbättringsarbete handlar om att ta små steg, vad går att göra bättre utan att det behöver kosta något? Det är lätt att bli hemmablind och att fastna i samma rutiner – att få en medvetenhet i sin vardag på jobbet.

I och med decentraliseringen av läkarprogrammet kommer även studiemomentet att bedrivas i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping och Linnéuniversitet i Kalmar. Därför har dessa aktörer, för första gången, också bjudits in till årets Vinterdialog.

– Det är vad Vinterdialogen handlar om, att lära känna varandra och att skapa kontaktytor för att jobba för en bättre och säkrare vård med patienten i centrum, säger Johanna Dahlberg.

"Idéer som de annars inte skulle tänkt på"

Melanie Larsson är en av dem som tillsammans med sin basgrupp kommer att ställa ut på posterutställningen och visa vad de kommit fram till. De arbetade under frågeställningen "hur vårdpersonalen på avdelning 6 kan möjliggöra patienternas delaktighet i samband med överrapportering?" Basgruppen bestod av studenter från sjuksköterskeprogrammet, läkarprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och fysioterapeutprogrammet.

Melanie menar att uppgiften till en början var ganska svår att ta sig an men att man såg möjligheter ganska så snart.

– Vi fick ett bra projekt som gav oss många möjligheter.​ Nästan för många – det blev svårt att begränsa sig då tiden för kursen och uppgiften var ganska kort, menar hon men tillägger:

­­– Det är bra att involvera studenter i arbetet, också under tidspress, då det dyka upp idéer som annars inte kommer på tal. Även om vi inte är helt insatta i verksamheten så kan våra tankar väcka frågor som personalen inte tänkt på tidigare.


Posterutställningen äger rum i Ljusgården, plan 9, i Norra entrén, US och pågår mellan kl 11–13.


Daniel Windre 2017-01-31Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08