Göm menyn

Hon fick läkarprogrammets Kandidat Kork-pris

Frida Meyer får läkarstudenterna att känna sig trygga att möta akuta situationer. Därför får hon Kandidat Kork-priset av sistaterminsstudenterna på läkarprogrammet i Linköping. Det är första gången som priset går till akutsjukvården.

Frida Meyer är akutläkare på Universitetssjukhuset i Linköping och undervisar i akutsjukvård på läkarprogrammet. Hennes engagemang och konkreta exempel betyder mycket för att våga möta akuta situationer i arbetet, skriver läkarstudenterna i sin motivering.

– Det känns väldigt roligt och som om vi är på rätt väg med hur vi lär ut akutsjukvård på läkarprogrammet, säger Frida Meyer.

Hon har varit drivande i att få in akutsjukvården i utbildningen och har utvecklat den lilla kursen ”akuta verksamheter” till en kurs inriktad på akutsjukvård. Linköpings läkarprogram är den första i landet där akutsjukvård ingår från termin ett och sedan återkommer under utbildningen. Det gör läkarstudenterna förberedda att möta akuta situationer, oavsett var de kommer att arbeta.

Inte bara på akutmottagningen

– Det är inte bara på akutmottagningen som akut sjukvård behövs, utan akuta situationer kan uppstå varsomhelst i vården. Då finns några konkreta saker man kan tänka på så att man kan agera snabbt och rätt, säger Frida Meyer.

Själv har hon varit akutläkare i femton år och tillhör de första läkarna som utbildade sig inom specialiteten. Hon har också startat en studentklubb för akutsjukvård på Linköpings universitet.


Motiveringen:

"Akuta situationer är något som många läkarstudenter känner stor ångest inför när läkarprogrammet närmar sig sitt slut. Genom sitt brinnande engagemang för undervisning hjälper Frida oss att rikta om ångesten till något konstruktivt. Med sin entusiastiska handledarstil lotsar hon oss genom akuta verksamheter och gör att vi känner oss mer förberedda att möta verkligheten utanför utbildningen. Frida har genomgående varit pedagogisk, lyhörd och gärna delat med sig av sina tips och erfarenheter. Vi hoppas att denna utnämning kan hjälpa Frida att få stöd i att ytterligare utveckla undervisningen inom akuta verksamheter för framtida läkarstudenter."

Om priset:

Kandidat Kork delas ut sedan 1975 till en handledare eller föreläsare som "kan få även den mest korkade studenten att förstå". Det är den avgående klassen (termin11) på läkarprogrammet som genom nomineringar och sluten omröstning utser vinnaren.

Text: Maria Carlqvist


2017-01-16Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08