Göm menyn

Alzheimerfonden delar ut pengar till LiU-forskare

Martin Hallbeck, biträdande professor i patologi, har tilldelats en miljon kronor från Alzheimerfonden. För det ska han och hans grupp bland annat forska kring nya möjligheter att diagnostisera sjukdomen. Ytterligare två forskare vid LiU får medel från fonden.

Martin Hallbeck

Projektet som Martin Hallbeck leder och som han får anslaget för heter "Möjligheter till diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom genom ny kunskap om de bakomliggande orsakerna".

– Min forskargrupp har stor glädje av att vi får fortsatt förtroende och anslag från Alzheimerfonden. Det gör att vi kan fortsätta bidra med viktig kunskap om hur olika neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons utvecklas och hur de sprider sig i hjärnan, säger Martin Hallbeck.

Klumpar av protein

Tidigare har man kunnat visa på att små klumpar av proteinet beta-amyloid kan spridas från nervcell till nervcell via de utskott som förbinder cellerna – samma förbindelser som kopplar ihop olika delar av hjärnan. Proteinerna, som är felveckade, tilltar över tiden hos den alzheimerdrabbades celler och allt större del av hjärnan förtvinar. Men hur och varför proteinet sprids i cellerna har man tidigare inte riktigt haft insikt i.

– Det som är den nya kunskapen är att vi i våra studier har preliminära data som visar på olika cellulära mekanismer som är involverade i spridningen av neurodegenerativa sjukdomar och dessa skulle kunna bli mål för såväl diagnostik och behandling, förklarar Hallbeck.

Ytterligare anslag

Ytterligare två forskare från LiU och Medicinska fakulteten får medel från Alzheimerfonden. Det är Elisabet Classon adjungerad universitetslektor vid IKE, som får 300 000 kronor till projektet "Svensk åldersnormering av kognitiva tester förbättrar tidig diagnostik" och Rozalyn Simon, postdoc vid IMH, som får 200 000 kronor för "Meditation as a modulator of the default mode network for the treatment of mild cognitively impaired patients".

 

Foto: Göran Billeson


Daniel Windre 2017-01-03Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08