Göm menyn

Personcentrerad tinnitusvård ger god effekt

Patienter med tinnitus och nedsatt hörsel har nytta av hörapparater, en rehabiliteringsprocess som kan underlättas av motiverande samtal. Det ser audionomen Reza Zarenoe i sin doktorsavhandling där han speciellt intresserar sig för personcentrerade vårdprocesser där patienten deltar aktivt i sin vård.

Mer än var tionde invånare i Sverige har tinnitus. Besvären ökar med åldern och är vanligare hos personer med nedsatt hörsel. I Östergötland söker runt 1500 patienter vård på grund av tinnitusbesvär varje år. Flertalet kommer i kontakt med hörselvården och öronmottagningen vid Universitetssjukhuset i Linköping.

I sin avhandling har audionomen Reza Zarenoe studerat vilka undersökningsmetoder som används för att kartlägga östgötska patienters tinnitusbesvär, vilka behandlingsalternativ som erbjuds och hur patienterna upplevde vården.

– Trots ett stort antal behandlingsmodeller har vi ännu inget botemedel mot tinnitus. Därför är personcentrerade vårdprocesser viktiga att arbeta med i rehabiliteringen av patienter med nedsatt hörsel och tinnitus, säger Reza Zarenoe, audionom och nybliven medicine doktor vid Linköpings universitet.

Färre återbesök

Personcentrerad vård går ut på att inte betrakta patienten som det passiva målet för en medicinsk behandling, utan som en partner som själv är aktiv i planeringen och genomförandet av sin vård och rehabilitering.

– En pilotstudie visade goda resultat av Motiverande Samtal (MI) i korta sekvenser i en grupp hos patienter som genomgick hörselrehabilitering. Resultaten jämfördes med den traditionella samtalsmetodiken hos en kontrollgrupp. Behandlingen med MI gav minst lika nöjda patienter som i kontrollgruppen, och färre återbesök i snitt, säger Reza Zarenoe.

Den publicerade studien är den första av sitt slag i Norden inom hörselforskningen och kan ligga till grund för kommande studier på större patientgrupper. Avhandlingen visar också att östgötska tinnituspatienter hade nytta av halvdagsträffar med ett multiprofessionellt team på öronkliniken på US. Patienterna upplevde en minskad besvärsnivå och minskad ångestnivå, enligt svaren de gett före och efter träffarna.

– Resultaten bekräftar fördelarna med den personcentrerade vårdprocessen där de mest behövande patienterna når den rätta vårdnivån inom kort tid, säger Reza Zarenoe.

Nytta av hörapparat

Reza Zarenoe ser tydliga belägg för att patienter med nedsatt hörsel och tinnitus har nytta av hörapparat, men att många patienter inte tycker att behandlingsmodellen passar dem. Han har också studerat effekten av hörapparater kopplat till koncentration och arbetsminne hos patienter med både tinnitus och hörselnedsättning.

– Resultatet visade att patienter som upplevde sämre koncentration på grund av sin tinnitus och hörselnedsättning visade på en klar förbättring efter avslutad hörapparatanpassning jämfört med patienter med endast nedsatt hörsel och ingen tinnitus.


Maria Carlqvist 2016-12-21Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08