Göm menyn

Medel för idrottsforskning och skador till LiU

Centrum för idrottsforskning har beslutat om sina medel för 2017 på totalt 20,5 miljoner kronor. Av dessa medel får LiU-forskare hela 13 procent – eller 2,6 miljoner kronor.

Störst bidrag får Jenny Jacobsson, förste forskningsingenjör vid IMH, på 565 000 kronor för sitt projekt "Prevention of injuries in young athletics athletes: initiation of life-long sports health literacy".

Pernilla Eliasson får 550 000 som nydisputerad med möjlighet till förlängning upp till fyra år. Titeln på hennes projekt är "How do tendons heal? – From cells and molecules to randomized clinical trials".

Beviljandegraden låg på 40 procent av alla inskickade ansökningar. Även där sticker LiU ut med en beviljandegrad på 62 procent.


Klicka här för att se alla som blev beviljade medel för 2017.


2016-12-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08