Göm menyn

LiU-forskare pekar på brister i smärtvård i ny rapport

Björn Gerdle

Björn Gerdle Foto: Staffan Gustavsson

Långvarig smärta är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning med personligt lidande och höga samhällskostnader som följd. I en rapport om den nationella smärtvården pekar en expertgrupp på brister i bland annat bemötande, tillgänglighet och kompetens på området i hälso- och sjukvården.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK) inom Sveriges kommuner och landsting (SKL), och en av författarna är Björn Gerdle, professor vid IMH och överläkare på Smärt- och rehabiliteringscentrum i Region Östergötland.

– Vi vill se ett tydligare uppdrag, höjd kompetens och utbildning på området för vårdpersonal. Det skulle behöva finnas en särskild resursperson på varje vårdcentral som har som uppdrag att identifiera och bevaka så att det blir ett bra omhändertagande, säger Björn Gerdle.

I Linköping bedrivs en omfattande forskning om orsaker till långvarig smärta, varför den kvarstår och hur den kan behandlas. Vid Universitetssjukhuset i Linköping finns Painomicslaboratoriet där Björn Gerdle tillsammans med Bijar Ghafouri är föreståndare och forskare. På laboratoriet bedrivs ett tvärvetenskapligt arbete för att kartlägga smärtprocesser i kroppen för att på sikt utveckla bättre behandlingar.


Maria Carlqvist 2016-12-05Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08