Göm menyn

Spännande föreläsning när Linköping Neuroscience award delas ut

15 december delas Linköping Neuroscience Award ut för första gången. Priset går till Dr. Pier Vincenzo Piazza, en av de ledande nerouforskarna i världen och ledare vid Neurocentre Magendie i Bordeaux, Frankrike. I samband med detta ges även en föreläsning av pristagaren.

Forskning inom neuro-området är sedan tidigare ett strategiområde vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Inom den satsningen vill man nu dela ut ett årligt pris.

– Detta ska bli en återkommande händelse, som kommer lärare, studenter, regionanställda och allmänheten i Linköping till nytta. Tanken är att få ta del de bästa neuroforskarna i världen, säger Markus Heilig, professor i psykiatri och centrumchef för CSAN.

Förändrat tankesätt

Första pristagare är alltså Dr. Pier Vinzenco Piazza, framstående forskare inom neuro-området och som prisats internationellt vid ett flertal tillfällen – bland annat prestigefyllda Jacob P. Waletzky Award som delas ut av the Society of Neuroscience.

Piazza är grundare och ledare vid Bordeuaxbaserade Neurocentre Magendie, ett av Europas främsta neuroforskningscentrum och som ingår i statliga franska institutet för medicin och hälsa (INSERM). Centrumet består av 200 forskare. Han är också grundare av flertalet biotechföretag.

– Dr. Piazza är en värdig pristagare. Förutom hans formella meriter tillhör han en ganska sällsynt kategori forskare vars resultat gång på gång förändrar sättet ett helt forskningsfält tänker på. Hans tidiga arbete visade på det som sedan kom att refereras till som arv/miljö-interaktioner, och blev ett paradigm för att förstå att ”genetics are not destiny”. Mera nyligen visade han på mekanismer bakom individuella skillnader i sårbarhet för att utveckla beroende, förklarar Markus Heilig.

Föreläsning om banbrytande forskning

Priset Linköping Neuroscience Award består av 1 000 euro och en glasstatyett. I samband med detta håller Piazza även en föreläsning med titeln "From understanding the transition to addiction to developing a new therapeutic approach" – en översikt över hans framgångsrika forskning som brutit ny mark inom neuroområdet. Platsen för föreläsningen är Hugo Theorell-salen, 15 december, klockan 15–16.30.


Daniel Windre 2016-11-30Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08