Göm menyn

Forskning belönat med doktorandstipendium

Maria Liljeroos tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 106 000 kronor för sin forskning om hur man kan förbättra vård och omsorg för personer med hjärtsvikt – en av våra stora folksjukdomar. Maria Liljeroos

Forskningen har ett banbrytande familjeperspektiv på hur man kan stödja patienter och närstående som får allt större ansvar för vård och behandling i det egna hemmet.

Maria Liljeroos är sjuksköterska, specialiserad på omvårdnad vid hjärtsvikt, anställd vid Hjärtintensiven Mälarsjukhuset och doktorand vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings universitet. Hon får utmärkelsen för projektet ”Supporting patient-partner dyads with heart failure. An evaluation of the long-term effects of a dyadic intervention”.

Hur känns det att få utmärkelsen?
– Att få utmärkelsen känns fantastiskt och mycket hedrande. Inom forskningsområdet saknas idag kunskap om hur vården bäst utformas för att stödja patienter med hjärtsvikt och deras partners och att få utmärkelsen innebär en hjälp att sprida resultatet av avhandlingen.

Vad hoppas du uppnå med din forskning?
– Jag hoppas att resultatet kan ligga till grund för att utveckla kvaliteten och innehållet i vården för patienter med hjärtsvikt och deras närstående under hela sjukdomen, då paren tydligt beskrev att de idag saknar långsiktigt stöd. Resultatet kan också användas som en vägledning när nya interventionsstudier utformas.

 


2016-11-24



Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08