Göm menyn

Vårdsponsring medför etiska problem i sjukvården

Vårdetik

Det uppstår flera etiska problem med sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Det visar en rapport från Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet som tagits fram på initiativ från Statens medicinsk-etiska råd (Smer).Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08