Göm menyn

Fler drabbas av blodförgiftning i Östergötland

Sepsis

En ny studie utförd av forskare från Linköpings universitet visar att blodförgiftning, eller sepsis som det också heter, blir allt vanligare i Östergötland.

Det är Håkan Hanberger, professor i infektionssjukdomar och överläkare på infektionskliniken tillsammans med läkaren Martin Holmbom som ligger bakom studien. 

– Blodförgiftning kan vara svårt att upptäcka tidigt och därför är det viktigt att vi får en bättre förståelse för sjukdomen, både i vården men också hos allmänheten, förklarar Håkan Hanberger.

Allvarligt tillstånd

Blodförgiftning är ett mycket allvarligt tillstånd med hög dödlighet. Andelen patienter som får diagnosen blodförgiftning på sjukhus i Östergötland har ökat kraftigt under perioden 2000-2013 – från 0,9 procent till 1,5 procent av alla inläggningar. Ökningen ses framför allt hos patienter som bedöms ha fått sin blodförgiftning innan de lades in på sjukhus. Därför planerar Region Östergötland under 2017 en kampanj för att öka kunskapen kring blodförgiftning hos allmänhet, sjukvårdsupplysning, primärvård och ambulansverksamhet. 

Studien, som publicerats i tidskriften PLOS ONE omfattar samtliga personer som lades inpå sjukhus i Östergötland under 14 år. Bland över 1 miljon inläggningar inträffade 11 480 fall av blodförgiftningar och detta bidrog till att 1 464 personer avled. Under perioden minskade det genomsnittliga antalet vårddygn från 6 till 4 medan genomsnittsåldern hos de inlagda patienterna var oförändrad.

Vanligare med fler sjukdomar

En viktig förklaring till det ökade antalet blodförgiftningar är enligt studien att de som drabbas har blivit allmänt sjukare, det vill säga att det blivit vanligare att de har flera andra sjukdomar. Att de som vårdas på sjukhus blivit sjukare styrks också av att fler blododlingar tas för att undersöka om patienter har blodförgiftning samt att det används mer antibiotika per vårddygn på sjukhus. 

Läs mer om studien här.


2016-11-22Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08