Göm menyn

Snart invigs Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning

Molekyler

Sedan början av 2015 har arbetet pågått med att bygga upp Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning (WCMM) vid Linköpings universitet. Nu är det äntligen dags att inviga verksamheten.

8 december klipps bandet officiellt och det genom ett symposium som äger rum i Hugo Theorell-salen i Norra entrén på Universitetssjukhuset. Mellan 8 och 9 december kommer flera forskare som rör sig i gränslandet mellan medicin och teknik presentera sin forskning och tala om arbetet på WCMM. Med finns också flera internationella forskare med anknytning till centrumet.

Bidrag från stiftelse

Grunden till WCMM lades genom ett bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2015. Centrumet är ett av flera vid svenska universitet och ingår i en plan att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. WCMM på LiU har också ett tätt samarbete med Region Östergötland (RÖ). Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi, leder WCMM-arbetet på LiU. Stefan Thor menar att arbetet hittills har gått bra både från universitetets och regionens sida.

– Det har varit ett stort intresse för centret, både från LiU och Regionens sida. WCMM ger oss en möjlighet till tillväxt inom en sektor där LiU-RÖ har en lite egen profil inom den medicinska forskningen, säger Stefan Thor.

Öka interaktionen

På WCMM finns en grupp med nio forskare från LiU och Region Östergötland, och fem meriterade internationella forskare, som rådgivare. Dessutom har ett 60-tal existerande grupper vid LiU och Region Östergötland också anslutit. Förutom RÖ har man också samarbete med ett antal företag, både i regionen och nationellt. 

Hur ser ni på WCMM:s framtid – vad hoppas ni att det kommer utvecklas mot?
– Vi hoppas att det blir en galjonsprofil för LiU-RÖ inom medicinsk och biologisk forskning, samt att vi kan äska ytterligare medel för nyrekrytering inom detta område. Jag hoppas även att WCMM blir en viktig paraplyorganisation som kan öka interaktionen inom LiU-RÖ, men även med omvärlden, säger Stefan Thor.


Läs mer om WCMM här.

Klicka här för mer information om symposiet 8-9 december.


2016-11-17Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08