Göm menyn

Markus Heilig ny medlem i Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd

Markus Heilig, professor i psykiatri och centrumchef for Social och Affektiv Neurovetenskap (CSAN) vid LiU, har utsetts till ny ledamot till Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd. 

Markus Heilig

Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd har funnits sedan 2014 och är ett expertråd. Syftet med rådet är att ge Läkemedelsverket ett starkare medicinskt stöd och bredare förankring i sjukvården i viktiga läkemedelsrelaterade frågor. Rådet fungerar som brygga till nationell hälso- och sjukvård och rådger också hur ny kunskap bäst kan överföras från forskningen till klinisk vård.

Stor tillgång

På Läkemedelsverkets hemsida framhålls Markus Heiligs tid som forskningschef vid amerikanska National Institutes of Health, där han ansvarat för ett omfattande forskningsprogram om farmakologi och farmakogenetik vid beroendemedicinska tillstånd och andra stressrelaterade tillstånd. Hans breda erfarenhet av såväl preklinisk som klinisk forskning och hans fokus på translationella frågeställningar och modeller för läkemedelsutveckling inom psykiatri och beroendemedicin ses också som en stor tillgång till rådets samlade kunskapsbank.

– Det är ju kul att verket uppfattar att vi har en kompetens här på LiU som är av värde för Läkemedelsverket i deras arbete. Sverige har en väldigt stark tradition av rationell läkemedelsanvändning som är mycket värdefull, och som jag är glad att kunna bidra till. Det jag kanske framförallt kan bidra med är frågor som har att göra med beroendeaspekter av läkemedel och deras användning, något som är aktuellt även inom terapiområden som ligger utanför psykiatri och beroendemedicin, till exempel smärtbehandling, säger Markus Heilig.

Fler LiU-forskare med

Sedan tidigare sitter även LiU-forskarna Eva Swahn och Håkan Hanberger med i rådet vilket gör att tre av rådets totalt arton medlemmar kommer från Linköpings universitet och Medicinska fakulteten.


Läs mer om Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd här.


Daniel Windre 2016-11-15Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08