Göm menyn

Eva Svanborg prisad av Svenska Läkaresällskapet

Eva Svanborg, professor emerita vid IKE, tilldelas Ingvar-priset av Svenska Läkaresällskapet. Priset delas ut till en framstående företrädare för klinisk neurovetenskap.

Eva Svanborg får priset för sin forskning kring sömn och sömnapné. Motiveringen lyder: "Eva Svanborg doktorerade 1977 på en avhandling om Eva Svanborgautonom innervering i grodhud. Hennes största insatser ligger dock inom det sömnmedicinska fältet, där hon bidragit till förståelsen av patofysiologin bakom obstruktiv sömnapné. Hon införde ODI, Oxygen Desaturation Index, som ett mått på svårighetsgraden vid sömnapné, och det är ett mått som fortfarande används i klinisk vård och sömnapné-forskning i hela världen. Genom studier på nerv- och muskelfunktion i svalget hos personer med snarkning och sömnapné kartlade hon en mekanism för hur snarkning progredierar till sömnapné. Att en sådan progress sker har varit känt sedan tidigare, men det var huvudsakligen genom Evas och fyra av hennes doktoranders forskning som en mekanism för detta kunde kartläggas."

– Jag blev både hedrad och lite förvånad – men framför allt ser jag det som en bekräftelse på att forskning runt sömn och sömnapné anses viktig. Men det kan vara svårt att få uppmärksamhet kring ”nya” sjukdomar. Sömnapné har inte varit allmänt känd som sjukdom förrän från början av 80-talet, säger Eva Svanborg.

Ingvar-priset utdelas årligen av Svenska Läkaresällskapet och i samband med Läkaresällskapets Årshögtid 15 november. Priset består av 30 000 kronor samt SLS 200-årsmedalj i brons och ett diplom.


Läs mer om Eva Svanborgs forskning här.


2016-11-10Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08