Göm menyn

Ytterligare VR-pengar till forskare på Medicinska fakulteten

Anna Fahlgren, lektor vid avdelningen för cellbiologi, tilldelas drygt 1,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet i Proof of Concept-kategorin. Hon är enda forskare på LiU som får den här typen av bidrag.

Anna Fahlgren

Anna Fahlgren får bidraget, som är en engånssumma, för sitt projekt "bone on a chip". Tanken är att bygga upp ett chip för att se hur benceller reagerar när proteser lossnar.

– Chipet är ett testsystem som baseras på min forskning, förklarar Anna Fahlgren

Syftet med Proof of Concept-bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper. Bidraget ger möjlighet att vidareutveckla forskningsresultat genom att fördjupa den vetenskapliga eller tekniska verifieringen av dem och genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.

Förra veckan var hon också en av åtta forskare på Medicinska fakulteten som fick del av Vetenskapsrådets bidrag, då fick Anna Fahlgren 2,1 miljoner kronor fördelat på tre år.

Läs mer om det och de andra mottagarna här.

Läs mer om Anna Fahlgrens forskning här.


Daniel Windre 2016-11-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08