Göm menyn

Sara Liin vill få hjärtat att slå i rätt takt

De flesta har nog upplevt när hjärtat slår ett dubbelslag. Obehagligt men oftast helt ofarligt. Men vad händer när hjärtat helt tappar sin rytm och börjar flimra? Och går det att få hjärtat friskt igen? Sara Liin, biträdande lektor vid avdelningen för cellbiologi forskar i ämnet och föreläser under rubriken "När hjärtat tappar takten" i öppna föreläsningsserien Forskning i framkant 17 november.

Runt 200 000 personer i Sverige lider av olika typer av rytmrubbningar i hjärtat – något som i värsta fall kan leda till hjärtstopp och döden. Och det är ingen enkel sak att rätta till. Att få ett hjärta som flimrar eller fladdrar att slå i rätt takt är en svår sak. Att sedan få hjärtat att också hålla sig friskt är ännu svårare. Det är något som Sara Liin genom sin forskning vill ändra på. Sara Liin

Korrigera det felaktiga

För att komma till rätta med allvarliga rytmrubbningar krävs oftast invasiva ingrepp där exempelvis en defibrillator opereras in i kroppen.
– Eller så ger man medicin – exempelvis betablockerare som många känner till, förklarar Sara Liin.
Problemet är dock att dagens mediciner bara ger en allmän dämpning och "bara" hindrar hjärtat från att flimra.
– Det vill göra är att ta fram substanser som får ett sjukt hjärta att fungera som ett friskt och korrigera det felaktiga.

Det finns också en ärftlig komponent hos vissa patienter. Genetiska förändringar – mutationer – på en viktig jonkanal i hjärtat gör att hjärtat inte fungerar som det ska. Mutationen stör denna jonkanal och gör att hjärtat får en felaktig rytm.

Förändra egenskaper

Det man har sett är att vissa fettsyror kan hjälpa till att korrigera den felaktiga jonkanalen men att de kräver en modifiering. Problemet är nämligen att de fettsyror vi får i oss via exempelvis fisk inte hjälper i det här fallet. I stället har forskarna ändrat de kemiska egenskaperna hos fettsyrorna – något som fått en positiv effekt på jonkanalen och i förlängning hjärtrytmen.

– Det här rör sig dock om forskning än så länge och är på ett prekliniskt stadium. Förhoppningen är att forskningen kan bli basen till ett läkemedel i framtiden, säger Sara Liin.


När hjärtat tappar takten – orsaker till rytmrubbningar samt utveckling av nya läkemedel

Minst 200 000 svenskar lider av hjärtrytmrubbningar såsom förmaksflimmer. Vissa rytmrubbningar ger allvarliga symptom och kan i värsta fall leda till hjärtstopp och död. Dagens forskning syftar bland annat till att förstå varför vi drabbas av hjärtrytmrubbningar och hur vi kan hjälpa de drabbade genom att utveckla nya typer av läkemedelsbehandlingar. 

Föreläsare: Sara Liin, biträdande lektor vid avdelningen för cellbiologi
Tid: Torsdag den 17 november, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén (ingång 7), Universitetssjukhuset i Linköping. Öppen föreläsning, alla är välkomna!

 


Daniel Windre 2016-11-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08