Göm menyn

Föreläsning till Andreas Rousseaus minne

Jan BrynhildsenProfessor Jan Brynhildsen är 2015 års mottagare av Andreas Rousseaus pris för bästa föreläsning på läkarprogrammet. 9 november kl 12.15 i Birgittasalen håller han en öppen föreläsning med titeln "Effektiva preventivmedel – en förutsättning för reproduktiv hälsa".

Rousseaupriset för årets bästa föreläsning på läkarprogrammet är ett pris inrättat för att hedra Andreas Rousseau, som var överläkare och verksam som lärare vid Medicinska fakulteten.  ” Årets föreläsning” ska vara relevant, informativ, insiktsfull, inspirerande, tankeväckande  och skapa entusiasm för läkaryrket.

Jan Brynhildsen får priset 2015 med motiveringen: “Jan belyser en mycket viktig del av modern medicin som tidigare inte fått särskilt stor uppmärksamhet under utbildningen, trots att i princip alla människor berörs av detta ämne. Föreläsningen engagerar, är intressant och kunskapsmässigt heltäckande. Jans kanske främsta insats är dock att han ser till att nästa generation läkare förstår den roll aborträtt och preventivmedel har i ett samhälle och en värld som strävar efter ökad jämlikhet".

Föreläsningen: Effektiva preventivmedel – en förutsättning för reproduktiv hälsa.

Tid: Onsdagen den 9 november kl 12.15-13.00 Lokal: Birgittasalen (tidigare Aulan Hälsans hus).

Läs mer om priset och tidigare pristagare här.


2016-10-26Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08