Göm menyn

Gångstråk och hisshall A på plan 10 på US stängs av

Gångstråket på plan 10 i huvudblocket på US ska renoveras. Arbetet innebär att gångstråket och hisshall A på plan 10 kommer att vara avstängda mellan den 28 september 2016 och den 31 januari 2018. Under denna tid kommer det inte vara möjligt att passera igenom huvudblocket på plan 10 (entréplan).

De verksamheter som idag har sin entrédörr på plan 10 mot gångstråket kommer nås via hiss/trappa B. Det gäller Jourcentralen, SCAPIS, avdelning 17 MAVA och klinisk genetik regionmottagning. Skyltar sätts upp med hänvisning om tillfälliga vägar både för transporter och för gående från hiss/trappa B.

Renoveringen sker i två etapper. Den första delen beräknas vara klar i maj 2017. Då kommer hiss/trappa A åter vara tillgänglig på plan 10 och entréerna för patienter och besökare till ovanstående verksamheter öppnas mot gångstråket igen.

När arbetet är klart kommer US att ha ett enhetligt gångstråk på entréplanet mellan södra och norra entrén.


2016-09-23Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08