Göm menyn

Unika nerver för njutning

Håkan OlaussonHåkan Olausson är först ut i höstens öppna föreläsningsserie Forskning i framkant. Foto: Thor Balkhed

Vad är det som skapar en behaglighetskänsla när någon vi tycker om tar på oss? Och spelar de här känslorna en roll i andra avseenden som psykiatriska sjukdomar? Det är forskning som Håkan Olausson, professor i klinisk neurovetenskap, arbetar med och som han kommer att föreläsa om på "Forskning i framkant" 15 september.

Håkan Olausson är först ut i höstens populärvetenskapliga föreläsningsserie "Forskning i framkant". Titeln "Nerver för njutning" väcker så klart nyfikenhet.

 – Vi forskar på en speciell sorts nerver i huden som kallas CT-nerver och som reagerar på en viss sorts beröring. Beröringen får inte vara för långsam och inte för snabb. Inte heller för varm eller för kall, utan runt kroppstemperatur. Först då aktiveras nerverna och ger en behaglighetskänsla, förklarar Håkan Olausson.

Svensk upptäckt 

Nervtypen är en svensk upptäckt och beskrevs i slutet av 30-talet, då genom försök på katt. Hos människan upptäcktes nerverna 1990 men då bara i ansiktet. Först på senare tid har forskning visat att nervfibrerna finns i stort sett över hela kroppen, utom i handflatorna.

Forskningen som Håkan utför undersöker bland annat vad CT-nerverna och den känsla som de ger spelar för roll vid barns utveckling genom kontakt med sina föräldrar.

– Det här är ett ganska nyupptäckt känslosinne hos människan och vi tror att smekningar av den här typen är viktiga för barnets normala utveckling. De kan verka lugnande, dämpa smärta eller ge trygghet. Vi jämför också nyfödda barn  med människor ända upp till livets slutskede och det verkar vara samma typ av reaktion som pågår i kroppen. Långsamma smekningar uppfattas lika och ger behagliga känslor. Sådan forskning få betydelse för omhändertagandet av såväl spädbarn som gamla.

Psykiatriska sjukdomar

Men man forskar också på vad CT-nerverna kan spela för roll vid vissa psykiatriska sjukdomar.

– Vi tittar just nu på unga människor med självskadebeteende eller ungdomar med autistiska drag och hur de uppfattar beröring. Människor med den typen av sjukdomar tycker oftast inte om hudberöring. Kan vi förstå systemet kan vi också komma på olika typer av behandlingsstrategier, förklarar Håkan Olausson.


15 september – Nerver för njutning

Att blir varligt smekt är något de flesta tycker om. Mycket talar för att det är en speciell sorts nervtrådar som står för just "behaglighetskänslorna". Håkan Olausson kommer att berätta om elektrofysiologiska registreringar från hudnerver, speciella sjukdomar som drabbar hudkänseln och resultat från hjärnavbildningsförsök på spädbarn och vuxna. Få också reda på mer kring pågående undersökningar av beröringskänseln vid psykiatriska sjukdomar.

Föreläsare: Håkan Olausson, professor i klinisk neurovetenskap
Tid: Torsdag den 15 september, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén (ingång 7), Universitetssjukhuset i Linköping

Se tidigare föreläsningar på Youtube.

 


2016-09-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08