Göm menyn

Hur kan arbetsterapi hjälpa till vid integration?

Hur kan arbetsterapi hjälpa till i integrationsprocessen? Det kommer att diskuteras 15 september när arbetsterapeutprogrammet bjuder in till ett heldagsseminarium. Dagen anordnas med hjälp av medel från LiU:s initiativ i flyktingfrågan.

Dagen äger rum 15 september på Färgeriet, Campus Norrköping med start klockan 9. Den innefattar presentationer som representerar olika perspektiv av flyktingars förutsättningar att integreras i det svenska samhället, från asylprocessen till att få hjälp av en arbetsterapeut.

På programmet finns bland annat en inspirationsföreläsning med Djamal Hamaii, som kom hit som ensamkommande barn och nu jobbar som integrationssamordnare i Valdemarsviks kommun.

Olika kompetenser

Presentationerna varvas med diskussioner i mindre grupper där gruppen får möjlighet att reflektera över den kompetens arbetsterapeuter har, och vad man i den rollen kan göra för att hjälpa flyktingar att integreras i samhället.

Som moderator står Pia Käcker, adjungerad universitetslektor i arbetsterapi och legitimerad arbetsterapeut.

Belysa samhällsfrågor

– Förutom det specifika syftet är vår övergripande tanke med att ha en temadag att skapa möjligheter för oss på arbetsterapeutprogrammet att uppmärksamma och belysa aktuella samhällsfrågor som av olika anledningar, bland annat deras aktualitet, inte ryms inom ordinarie utbildnings- och kursplaner, säger Tove Törnqvist, universitetsadjunkt på arbetsterapeutprogrammet och fortsätter:

– Vi hoppas kunna lyfta frågor som berör både studenter och lärare i egenskap av vårt gemensamma intresse för att hjälpa människor till hälsa genom aktivitet. Vi tror att temadagar kan vara ett gyllene tillfälle för oss alla att skapa kontakter och se arbetsterapi i ett vidare perspektiv än vad vi är vana vid.

I arbetsgruppen som arbetat med dagen ingår fem lärare och sju studenter.


2016-09-06Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08