Göm menyn

Start för tredje etappen av Framtidens US

Nu påbörjas den tredje etappen av Framtidens US och bygget av det så kallade Tinnerbäckshuset. Ett helt nytt hus ska byggas på sjukhusområdet ner mot Tinnerbäcken med lokaler för vuxenpsykiatri, barnpsykiatri, beroendevård, habilitering och Linköpings universitet. Inledningsvis handlar det om förberedande markarbeten på området.

– Vi startar upp med röjning av vegetation, grävning och andra markarbeten under hösten. Den så kallade "Gula villan" (hus 910) kommer också att rivas. Arbetsområdet hägnas in och delar av gång- och cykeltrafiken utmed Tinnerbäcken kommer att dirigeras om, säger Anna Lamberthz, projektledare för etapp 3 av Framtidens US.

I januari 2017 utökas arbetsområdet. Ytterligare tre byggnader rivs (hus 322, 323 och 540/014) och markarbetena fortsätter. Det finns mycket berg på tomten vilket innebär att det också kommer att förekomma en del sprängningar under projektets gång.

– Vi försöker såklart minimera störningar för närliggande verksamheter och boende intill så mycket vi kan. För att skapa en lugnare miljö och mindre damm sätter vi bland annat upp bullerplank runt delar av byggarbetsplatsen och för en direkt dialog med särskilt känsliga verksamheter, säger Anna Lamberthz, projektledare Framtidens US.

Tinnerbäckshuset kommer att byggas i två etapper och verksamheterna beräknas kunna flytta in under 2019 och 2021.

Klicka här för att få en karta över området som påverkas.


2016-09-05Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08