Göm menyn

Nu kommer nya studenter till Campus US

Campus US, Foto: Thor BalkhedFrån och med måndag den 29 augusti kör den nya terminen igång och Campus US blir återigen fyllt av såväl nya som gamla studenter. En av nyheterna för den här terminen är att de nya studenterna kommer att samlas i entrén till Växthuset (Hus 511).

Efter hårt arbete sjösätts nu de nya  utbildningsplanerna för de flesta av grundutbildningsprogrammen och det här blir den första kullen som antas under den nya formen. En av förändringarna är att det första interprofessionella utbildningsmomentet som tidigare kallades Hälsa, etik och lärande, och fungerade som ett gemensamt avstamp för professionsutbildningarna, numera bytt namn till ”Professionalism inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst”  och ligger förlagt senare under terminen.

Eftersom utbildningarna inte längre har en gemensam kursstart har även terminsstarten fått byta skepnad. För grundutbildningarna innebär det att alla grundutbildningsstudenter kommer att ha en gemensam välkomstsamling i Växthuset (Hus 511) innan det blir programspecifika upprop.

För medarbetare i Växthuset/Hus 511 vill vi därför göra er uppmärksamma på att det kommer att vara mycket rörelse på de nedersta planen och tidvis hög ljudvolym med tal och musik. Välkomstsamlingen är planerad att pågå mellan 10.00 och 10.30.

Foto: Thor Balkhed

 


Johan Jäger 2016-08-25Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08