Göm menyn

"Resistenta bakterier en global pågående miljökatastrof"

Var tredje patient i den vietnamesiska intensivvården har en vårdrelaterad infektion, visar en studie från Vietnam där infektionsläkare, bakteriologer och apotekare från Linköping och Karolinska institutet forskar. "Det som händer i Vietnam händer också oss, bakterier känner inga gränser", säger Håkan Hanberger, professor i infektionsmedicin och infektionsläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping och ordförande i Svenska läkaresällskapets referensgrupp för antibiotikafrågor.

I en av de största studierna på området har svenska och vietnamesiska forskare samarbetat om att kartlägga vårdrelaterade infektioner på intensivvårdsavdelningarna på sexton sjukhus i Vietnam. Resultaten som nyligen har presenterats visar att var tredje patient som vårdades på intensivvårdsavdelningarna hade en vårdrelaterad infektion, som de oftast hade fått på sjukhuset.

– Resistenta bakterier finns i den svenska sjukvården också, men i Vietnam ökar de snabbare och spridningen har nått mycket längre. Ständiga överbeläggningar och undermåliga sjukhuslokaler gör att antibiotikaresistenta bakterier sprids snabbt mellan patienterna, säger Håkan Hanberger.

Kartlägger svårbehandlad bakterie Håkan Hanberger

Även på vietnamesiska barnintensivvårdsavdelningar drabbas var tredje patient av en vårdrelaterad infektion. Många av dessa orsakas av multiresistenta bakterier. Sedan ett år arbetar forskargruppen tillsammans med vietnamesiska kollegor och WHO på att kartlägga spridningen av en nästan totalresistent tarmbakterie på ett stort barnsjukhus i Vietnam. Just denna bakterie karbapenemresistent klebsiella (KPC) är extremt svår att behandla och många barn dör. 

–  Man har minskat antalet nya fall per vecka men flera hundra barn drabbas på ett år. Det innebär fler fall på bara ett sjukhus än vi ser i hela Sverige på ett år, säger Håkan Hanberger.

På Vietnamesiska sjukhus orsakas vårdrelaterade infektioner ofta av bakterier som har blivit resistenta mot i princip alla antibiotika. I Sverige skulle patienterna som insjuknar isoleras för att bromsa spridningen, men sådana rum saknas på sjukhusen i Vietnam. Spridningen är också svår att bromsa för att resistenta bakterier finns i hela det vietnamesiska samhället där antibiotika säljs utan kontroll och bakterierna kan utveckla resistens mot mängder av antibiotikasorter långt utanför sjukvårdens väggar. Bakomliggande orsaker är även brister i vatten och avlopp och dålig infrastruktur i tredje världen, och här behövs insatser från länder med starkare ekonomi, ser forskarna. Skenande vårdrelaterade infektioner ökar sjukdomsbördan och överdödligheten i ett land där sjukvården redan är hårt belastad.

– Den vietnamesiska sjukvårdspersonalen kämpar mot vårdrelaterade infektioner med de förutsättningar som de har, och arbetar med handsprit före och efter patientbesök. Men vi ser också att det finns stora brister i basal vårdhygien och antibiotikaanvändning.

Situationen i Vietnam och andra högresistensländer är en angelägenhet för svensk sjukvård och forskning, anser Håkan Hanberger.

– Resultaten är alarmerande och akuta insatser behövs. Samma trend finns på många håll i underutvecklade länder, främst i Asien och Sydamerika. Det vi ser är en global miljökatastrof på antibiotikaområdet, som pågår parallellt med den globala uppvärmningen.

Resistenta bakterier i Östergötland

Bakterier känner inga gränser och man ser också en ökning av resistenta bakterier i sjukvården i Östergötland. Det går inte att komma undan, bara att fortsätta utveckla sätt att bekämpa resistenta bakterier. I en global värld transporteras människor och matvaror ständigt över gränserna, och den som reser i länder med dålig kvalitet på vatten, avlopp och livsmedelshygien kommer ganska snart att ha lokalbefolkningens tarmflora. Även den svenska sjukvården ser också en ökning av resistenta bakterier som beror på en spridning i det svenska samhället. Därför är svensk forskning i Vietnam ett viktigt och prioriterat område så att vi för egen del kan undvika den utveckling som skett i Vietnam och andra högresistens länder.

– Så länge man är frisk märker man oftast inte av att man har resistenta bakterier i tarmen. Men vid urinvägsinfektion eller bukoperation kan de göra att man blir allvarligt sjuk. När de drabbar inneliggande patienter på sjukhus slår de hårt eftersom patienterna redan är försvagade av en annan sjukdom och leder till ökad användning av bredspektrum antibiotika, säger Håkan Hanberger.


Om projektet:
Forskningsprojektet är genomfört inom ramen för Training and Research Academic Collaboration (TRAC) Sweden-Vietnam, ett samarbete mellan 5 svenska och 3 vietnamesiska universitet. Delar av studierna har även skett i samarbete med Oxford University i England.


Läs också "Forskning kan avväpna resistenshotet i Östergötland"


Maria Carlqvist 2016-08-23Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08