Göm menyn

Så skapas ett bra sjukhus

Sveriges tre bästa sjukhus i tre olika kategorier ligger även i år i Sydöstra sjukvårdsregionen. I det ingår Universitetssjukhuset i Linköping som fick priset "Bästa universitetssjukhus 2015".​ Det var dessutom tredje gången på fyra år som US fått det priset. I Almedalen talade man hur man nått dit.

Hur kommer det sig att man når de bästa vårdresultaten tillsammans inom den Sydöstra sjukvårdsregionen? Det talade bland annat Ditte Persson Lindell, vårddirektör, Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland och Karin Fälth Magnusson, prorektor, Linköpings universitet om tillsammans med representanter från de andra väl ansedda sjukhusen i Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län under Almedalsveckan.

– Att vi har ett levande utbyte mellan utbildning, forskning, sjukvård och regioner är ett framgångsrecept, säger Karin Fälth Magnusson.

Se seminariet ovan som hölls i East Swedens regi.


2016-07-08Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08