Göm menyn

Spännande öppna föreläsningar i höst

Den uppskattade populärvetenskapliga föreläsningsserien "Forskning i framkant" fortsätter i höst. Tre nya spännande föreläsningar öppna för allmänheten väntar – dessutom i nya lokaler.

Varför känns det behagligt att bli smekt? Hur kommer det sig att många människor drabbas av hjärtflimmer? Går det att förklarar varför allt fler i befolkningen drabbas av astma och allergi-besvär? Det är några av frågorna som kommer att tas upp under höstens "Forskning i framkant".

"Forskning i framkant" är en populärvetenskaplig föreläsningsserie som lyfter fram den spännande forskning som sker i regionen. Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Region Östergötland och Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.

Föreläsningarna är öppna för allmänheten och läggs även ut på Youtube (klicka här för att se tidigare föreläsningar). Nytt för hösten är att föreläsningarna kommer att hållas i Hugo Theorell-salen – i nyöppnade Norra entrén på Universitetssjukhuset. 


Program hösten 2016

15 september – Nerver för njutning

Att blir varligt smekt är något de flesta tycker om. Mycket talar för att det är en speciell sorts nervtrådar som står för just "behaglighetskänslorna". Håkan Olausson kommer att berätta om elektrofysiologiska registreringar från hudnerver, speciella sjukdomar som drabbar hudkänseln och resultat från hjärnavbildningsförsök på spädbarn och vuxna. Få också reda på mer kring pågående undersökningar av beröringskänseln vid psykiatriska sjukdomar.

Föreläsare: Håkan Olausson, professor i klinisk neurovetenskap.

Tid: Torsdag den 15 september, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén (ingång 7), Universitetssjukhuset i Linköping
 

20 oktober – Kan epigenetik förklara varför vanliga sjukdomar ökar?

Diseases such as allergy, asthma and arthritis are becoming more common. Genetics alone cannot explain this increase, but maybe the new field of 'epigenetics' can? Colm Nestor will discuss what we know about human epigenetics, how epigenetics may be involved in disease, and how we can use epigenetics in the diagnosis and treatment of these diseases. Lecture in English/föreläsningen är på engelska

Föreläsare: Colm Nestor, förste forskningsingenjör vid avdelningen för kliniska vetenskaper 

Tid: Torsdag den 20 oktober, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén (ingång 7), Universitetssjukhuset i Linköping
 

17 november – När hjärtat tappar takten – orsaker till rytmrubbningar samt utveckling av nya läkemedel

Minst 200 000 svenskar lider av hjärtrytmrubbningar såsom förmaksflimmer och kammarflimmer. Vissa rytmrubbningar ger allvarliga symptom och kan i värsta fall leda till hjärtstopp och död. Dagens forskning syftar bland annat till att förstå varför vi drabbas av hjärtrytmrubbningar och hur vi kan hjälpa de drabbade genom att utveckla nya typer av läkemedelsbehandlingar.

Föreläsare: Sara Liin, postdoktor vid avdelningen för cellbiologi

Tid: Torsdag den 17 november, klockan 16.30-17.30
Plats: Hugo Theorell-salen, Norra entrén (ingång 7), Universitetssjukhuset i Linköping


2016-07-06Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08