Göm menyn

Sjuksköterske- och BMA-studenter från LiU nöjda med sina VFU-platser

SSK- och BMA-studenterna är nöjda med sina VFU-platser

SSK- och BMA-studenterna är nöjda med sina VFU-platser. Foto: David Einar

Linköpings universitet hamnar på fjärde plats av tjugofem lärosäten när Vårdförbundet Student presenterar sin VFU-ranking 2016.

Rankingen av årets VFU-placeringar baseras på frågan: ”Vilket sammanfattande betyg vill du ge dina VFU-placeringar”. 775 studentmedlemmar i Vårdförbundet spridda på 25 olika universitet och högskolor besvarade frågan. Överlag fick VFU-placeringarna ett bra betyg, sammantaget för alla studieorter var poängmedelvärdet 4,58 på en skala från 1-6 där 6 var högsta betyg.

LiU-studenterna ger sina VFU-placeringar 4,81 i betyg, och hamnar alltså på fjärde plats. Högskolan i Dalarna toppar med betyget 4,96. Samtidigt ställdes frågan om hur troligt är det att du utifrån dina VFU-placeringar skulle rekommendera ditt universitet eller högskola till kommande studenter? På en elvagradig skala (0-10 där 10 är högst) ger LiU-studenterna betyget 8,15. Endast Högskolan i Kristianstad gav ett högre betyg med 8,78.

Läs hela rapporten här.


2016-06-22Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08