Göm menyn

Mycket nöjda läkarstudenter i Linköping

Flest nöjda läkarstudenter finns i Linköping

LiU:s läkarstudenter hör till de som är nöjdast i landet. Det visar en undersökning som gjorts bland de som läser på läkarprogrammets sjätte termin.

LiU tar över förstaplatsen från Uppsala med högst andel läkarstuderande som är nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning. Det visar en enkätundersökning genomförd av Sveriges läkarförbunds Student och som vänt sig till studenter som läser läkarprogrammets sjätte termin.

– Det är mycket glädjande att studenterna tycker att vi har en bra utbildning, det är beröm som vi tar åt oss, säger Stergios Kechagias, programansvarig på läkarprogrammet.

Faktum är att antalet nöjda eller mycket nöjda studenter minskar på samtliga studieorter utom i Lund och just Linköping. På LiU har antalet generellt nöjda eller mycket nöjda studenter stigit med tre procentenheter sedan förra mätningen 2013, från 87 procent till 90 procent. Största tappet står Uppsala för, där antalet nöjda studenter vid förra mätningen uppgick till 91 procent. Vid den senaste undersökningen har andelen sjunkit till 72 procent.

Men allt är inte frid och fröjd. Vid enskilda delar tappar LiU. Bland annat upplever studenterna på LiU att kvaliteten på undervisningen i ledarskap brister. Endast 14 procent är nöjda eller mycket nöjda med den undervisningen, lägst i landet.

Stergios Kechagias menar att man hört kritiken förut – något som man tagit till sig.

– Vi arbetar just nu med att förändra utbildning i och med det ny curriculat som snart träder i kraft. Vi har bland annat skapat en temagrupp som tar hand om den professionella utvecklingen redan från termin 1. Det ska sedan löpa som en röd tråd genom hela utbildningen. Dessutom har vi gjort en omdaning av ledarskapsinternatet där de flesta handledarna nu är aktiva kliniska läkare. Så var det inte förut. På så sätt får studenterna både en förebild och en läkare i samma person.

Vidare kommer man också att ge studenten fler valmöjligheter.

– I det nya curriculumet kommer det att finnas flera valbara moment för studenten. Här finns möjligheten att söka sådana som är inriktade mot just ledarskap, berättar Stergios Kechagias.


Om undersökningen

339 studerande på läkarprogrammets termin sex vid landets universitet svarade på Sveriges läkarförbund Students enkätundersökning om den prekliniska delen av läkarutbildningen. Den gjordes hösten och vintern 2015. Liknande undersökningar utfördes 2009, 2012 och 2013.

Enkäten skickades till studenter vid universiteten i Örebro, Linköping, Uppsala, Lund, Stockholm, Umeå och Göteborg. Hälften av dem som fick enkäten svarade på den. Läs hela undersökningen här.


Daniel Windre 2016-06-15Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08