Göm menyn

LiU på plats vid Heart failure conference 2016

Linnéa Almstedt vid Heart failure conference 2016Mellan 21 och 24 maj ägde Heart failure conference 2016 rum i Florens. En stor internationell konferens med över fyratusen deltagare.

På plats fanns unga och lovande forskare från Medfak och LiU. Läkarstuderande Linnéa Almstedt och Anna Ed, doktoranderna Lisa Hjelmfors, Johan Lundgren, Brynja Ingadottir och Leoinie Klompstra samt postdoktorer Naoko Kato, Martje van der Wal och Peter Johansson deltog och presenterade forskning kring vårdaspekter hos hjärtsjuka.

Linnéa Almstedt (på bilden) och Anna Ed visade upp sitt forskningsprojekt med flera posters. De har under sin utbildning varit i Israel genom ett samarbete mellan LiU:s Wii-projekt (läs mer om det här) och Rabin Medical Center, Tel Aviv. Deras forskning tar bland annat upp fysisk aktivitet hos patienter med kronisk hjärtsjukdom.

Doktoranderna presenterade data från pågående studier rörande vård av patienter med kronisk hjärtsvikt där man bland annat tittar på ekonomiska samt fjärrövervakning vid hjärtsjukvård, palliativ vård och sambandet motion och motivation.

– Många var intresserade av att titta på, ta del av och diskutera forskningen från vår grupp. Väldigt roligt med tanke på att det är en ny generation av forskare som presenterade den, säger Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad med inriktning mot lärande i vård och omsorg, som också var med under konferensen.


2016-06-01Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08