Göm menyn

Webbteve: Utgör forskningsfusk ett hot mot biomedicinsk forskning?

Ligger det i samhällets intresse att akademisk vetenskap reduceras till en tävlan i så kallad "excellens och impact"? Riskerar denna utveckling att leda till fler fall av oredlighet i forskning? Erfarenheter från Sverige visar på ett begränsat intresse för dessa frågor och ett begränsad förmåga att hantera dem. Stig Linder berättar om aktuella fall i Sverige och diskuterar utifrån sina egna erfarenheter.

Föreläsare: Stig Linder, professor i farmakologi vid Linköpings Universitet.


2016-05-24Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08