Göm menyn

Sjukhus drar inte lärdom av att mäta infektioner

Patientsäkerhet

Att drabbas av en infektion under sin sjukhusvistelse är en vanlig vårdskada. För att förhindra utbredningen mäter alla sjukhus förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Men de tidsödande mätningarna följs inte upp.Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08