Göm menyn

Stoppar bidrag på grund av oetiskt handlande

Vetenskapsrådet avbryter utbetalningen av ett bidrag till en forskare verksam vid Linköpings universitet, med hänvisning till en utredning av oetiskt handladeSidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08