Göm menyn

Brist på kunskap om strokepatienters sista tid i livet

Vårdgivare visar bristande kännedom om hur strokepatienter har det veckan innan de dör, exempelvis har personal svårt att uppge om patienterna hade någon med sig vid dödsögonblicket eller om de upplevde smärta. Vården för strokepatienter riskerar därför att bli sämre jämfört med patienter som avlider i cancer.Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08