Göm menyn

Omvårdnadsdag visar på sjuksköterskors karriärvägar

Dagen ”Sträva för hälsa” är ett initiativ för att inspirera sjuksköterskor att forska, vidareutbilda sig och göra karriär. Under konferensdagen presenterades vägar till master, doktorand och annat utvecklingsarbete.

Den 17 februari hölls för första gången en konferens i omvårdnad, ett samlat initiativ av Region Östergötland, Linköpings universitet och Linköpings och Norrköpings kommuner.

Arbetet "Från student till docent" presenterades, som visar hur man på ett strukturerat sätt kan kombinera sitt vårdyrke med en forskarkarriär. Flera patientnära forskningsprojekt presenteras.

– För att Region Östergötland ska fortsätta att vara i världsklass är det viktigt att sjuksköterskor är med och förnyar den patientnära vården både som grundutbildad, specialist eller som forskningsaktiv sjuksköterska, säger Susanne Kvarnström, HR-strateg vid Region Östergötland.

Paneldebatt

Dagen avslutades med en paneldebatt med representanter från en rad aktörer som arbetar med forskning inom Region Östergötland, Linköpings universitet och Norrköpings och Linköpings kommuner.

Docent Sussanne Börjeson, omvårdnadsforskare och lärare vid medicinska fakulteten, är en av initiativtagarna.

– Vi fick idén från fysioterapeuterna som har haft ett bra erfarenhetsutbyte mellan sina kliniska och akademiska världar. Samma behov ser vi i sjuksköterskeyrket, där vi skulle kunna ha mer dialog och erfarenhetsutbyte mellan universitetet, regionen och kommunerna. Det ska inte vara ett "vi" och "dom" utan vi strävar alla mot samma mål, säger Sussanne Börjeson.

"Behöver få utrymme"

Inom regionen finns det flera sätt att finansiera forskning inom omvårdnad. Till exempel kan man arbeta som regionfinansierad universitetssjuksköterska med forskning i tjänsten under tre år.Som stöd finns också en befattningsutvecklingsmodell för forskningsaktiva sjuksköterskor.

– Forskning och utveckling behöver få utrymme inom omvårdnaden för att den ska kunna utvecklas. Problemet är att det är ont om tid, men om vi inte utvecklar vården får vi en vård som är patientosäker, säger Eva Törnvall, Fou-enheten i centrala Östergötland.

Bland forskningsprojekten inom omvårdnad som presenterades, finns "Dans som ett komplement till medicin hos personer med Parkinsons sjukdom" av Ann Westöö och "I gränslandet mellan människa - teknik" av Sara Bergstrand. Märtha Sund Levander berättar om hur olika temperaturer vi har när vi har feber. I en posterutställning kommer olika projekt att visa upp sitt utvecklingsarbete.

Text: Maria Carlqvist, Region Östergötland


2016-02-23Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08