Göm menyn

Toppresultat för US i hjärtsjukvård

Universitetssjukhuset i Linköping placerar sig högt bland landets universitetssjukhus när det gäller hjärtsjukvård på en rad områden. Det visar SWEDEHEARTS kvalitetsindex 2015 i en rapport från Hjärt-lungfonden.

Kvalitetsindex baseras på åtgärder som rekommenderas med hög prioritet (1–3) i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtinfarktsvård. Det gäller allt från hur sjukhusen öppnar kranskärl inom rekommenderad tid till vilken täckningsgrad de har på patienter i kvalitetsregistret.

Vi är nöjda och glada att vi ligger högt på en rad områden. Däremot är andelen som slutat röka ett år efter hjärtinfarkt fortfarande ett område där vi inte lyckas som vi vill. Om fler slutar röka skulle hjärthälsan vara ännu bättre hos invånarna, säger Magnus Janzon, verksamhetschef, överläkare och docent vid kardiologiska kliniken.

 


Arbete på kardiologiska kliniken.

Sänkt kolesterol

Lyckade resultat finns dock på området att sänka LDL-kolesterolet, "det onda kolesterolet". Genom kostråd, motionsråd och en riktad läkemedelsbehandling har hjärtpatienternas kolesterolhalter minskat i Östergötland.

Universitetssjukhuset i Linköping har legat högt i SWEDEHEART de senaste åren och 2015 års resultat står för ytterligare en förbättring. Ett flerårigt aktivt arbete med kvalitetsregister är en starkt bidragande orsak, menar Magnus Janzon.

– Vi har en sjuksköterska som på 30 procent arbetar bland annat med kvalitetsregistret SWEDEHEART och gör analyser och ger återkoppling. Det betyder att vi hela tiden vet hur vi ligger till, både här på kliniken och jämfört med riket i stort. Chefer och ansvariga går också in i kvalitetsregistret ett antal gånger per månad och följer upp resultaten där vi kan se både trender och genomföra förändringar, säger Magnus Janzon.
 

Text: Maria Carlqvist, Region Östergötland

Bild: Göran Billeson


2016-02-22Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08